Adam Bujak

Urodził się w 1942 roku w Krakowie. Jest światowej sławy artystą fotografikiem, autorem ponad 130 albumów, mistrzem nastrojowej, mistycznej fotografii. Jak nikt inny potrafi malować światłem i ukazywać piękno dzieł sztuki. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, renomowanego Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego Wielkiej Brytanii, Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Szwajcarii, a także laureatem wielu polskich i międzynarodowych nagród, m.in. Civitas Christiana, Orderu św. Marii Magdaleny, Orderu Wielkiego św. Zygmunta oraz nagrody Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia „Totus 2003” przyznanej w 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Jego albumy były wielokrotnie honorowane tytułem najpiękniejszej Książki Roku. Wiele z nich poświęconych jest osobie Ojca Świętego Jana Pawła II, którego posługiwanie duszpasterskie Adam Bujak z wielkim oddaniem dokumentował od 1963 r.

Adam Bujak jest też autorem bezcennych fotografii utrwalających dla przyszłych pokoleń wydarzenia ważne dla Kościoła oraz miejsca cenne dla tradycji w kraju i zagranicą. Od wielu lat związany jest z wydawnictwem Biały Kruk. Jego fotografie wystawiane były w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Etnografii i Folkloru w Tel Awiwie, Istman House w Rochester w Nowym Jorku, a także wielu innych muzeach i galeriach. Stałe wystawy jego twórczości znajdują się w Domu Narodzin Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. Adam Bujak jest artystą, który w sposób szczególny zasłużył się dla kultury katolickiej, kultury polskiej i światowej.

Jest autorem zdjęć do albumów i książek: „Ale dali szkołę!”, „Apostoł narodów. Jubileuszowa pielgrzymka Jana Pawła II śladami św. Pawła”, „Arcybractwo Męki Pańskiej”, „Ars. Dzieje życia św. Jana Marii Vianneya”, „Asyż. Nadzieja świata”, „Auschwitz – rezydencja śmierci”, „Betlejemska noc”, „Bliskie spotkania z Ojcem Świętym”, „Błogosławiony Jan Paweł II. Przyjaciel dzieci”, „Bonifratrzy. Z Andaluzji do Polski”, „Boże i ludzkie miłosierdzie”, „Boże Narodzenie. Betlejem, Jerozolima, Rzym”, „Bóg się rodzi”, „Namiestnik Chrystusowy”, „Chrześcijanie obojga narodów. Pielgrzymka Ojca Świętego na Ukrainę”, „Chwała Grunwaldu”, „Credo”, „Czas bólu i radości”, „Czas pojednania. Pielgrzymka Ojca Świętego do Kazachstanu i Armenii”, „Dziękczynienie za dar Jana Pawła II”, „Dziwisz”, „Eucharystia”, „Europa krzyżem bogata”, „Europa zjednoczona w Chrystusie”, „Fatima z Janem Pawłem II”, „Gród św. Kingi”, „Hołd Katyński”, „Hołd Katyński 2”, „Jan Paweł II. Dzień po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005”, „Jasna Góra. Częstochowa”, „Kalwaria. 400 lat”, „Kanonizacja wszech czasów”, „Katedra w Łowiczu”, „Katedry Polski”, „Korona i Krzyż. Czas Piastów i Jagiellonów”, „Koszalin. Miasto papieskie”, „Kraków Jana Pawła II”, „Kraków. Bazylika Mariacka”, „Kronika Roku Świętego”, „Królewski Kraków”, „Krzyż polski, t. I Przybytek Pański”, „Krzyż polski, t. II Przybytek Pański”, „Krzyż polski, t. III Krajobraz i sacrum”, „Krzyż polski, t. IV Patriotyzm i męczeństwo”, „Krzyżacy”, „Lednica, czyli w sieci Bożej miłości”, „Legenda Białych Braci”, „Listy do Ojca Świętego”, „Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych”, „Lourdes. Stolica cudów”, „Lourdes z Janem Pawłem II”, „Łagiewniki. Szansa dla świata”, „Łaska pielgrzymowania. Santiago de Compostela”.

A także: "Mała ojczyzna Jana Pawła II”, „Mój Miłosz”, „Mroki nienawiści. Męczeństwo chrześcijan XX wieku”, „Narodziny wyznawców”, „Oburzeni”, „Ogród wiary”, „Opłatek ze świętym”, „Pamięć i wdzięczność”, „Pasja. Misteria i film”, „Patron. 750. rocznica kanonizacji św. Stanisława”, „Patron Narodu”, „Pielgrzymka do Nieba. Życie, kult i beatyfikacja Jana Pawła II”, „Pielgrzymki polskie. Kronika podróży papieskich do Polski”, „Pielgrzymki światowe. Kronika papieskich podróży zagranicznych”, „Pieśń o Bogu ukrytym”, „Pieśń o Starym Sączu”, „Poezje zebrane. Tryptyk rzymski”, „Pokolenie J.P.II”, „Polska. Dom tysiącletniego narodu”, „Polska. Panoramy”, "Polsko, uwierz w swoją wielkość!", „Polska szlakiem Jana Pawła II”, „Pożegnanie Ojczyzny”, „Prawy i Sprawiedliwy. Życie i męczeństwo błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki”, „Promieniowanie świętości”, „Prymas Tysiąclecia”, „Renesansowy Psałterz”, „Requiem dla Jana Pawła II”, „Rok 1. Habemus Papam”, „Rok 2. Ewangelizacja świata”, „Rok 3. W cieniu zamachu”, „Rok 4. Czas stanu wojennego”, „Rok 5. Rok odkupienia”, „Rok 6. Droga przez Rok Święty”, „Rok 7. Pasterz biednych i bogatych”, „Rok 8. Sługa jedności i pokoju”, „Rok 9. W imieniu jednego Boga”, „Rok 10. Świat olśniony pontyfikatem”, „Rok 11. W imieniu uciskanych”, „Rok 12. Przełom w Europie”, „Rok 13. Dekalog dla Europy”, „Rok 14. Pocieszyciel cierpiących”, „Rok 15. Jubileusz pontyfikatu”, „Rok 16. Szpitalne ‘sanktuarium’”, „Rok 17. W kręgu Słowian”, „Rok 18. Reewangelizacja Europy”, „Rok 19. Półwiecze kapłaństwa”, „Rok 20. Dwa synody”, „Rok 21. Droga błogosławieństw”, „Rok 22. Wielki Jubileusz 2000”, „Rok 23. Czas pojednania”, „Rok 24. W świetle Bożego Miłosierdzia”, „Rok 25. Ćwierćwiecze pontyfikatu”, „Rok 26. Cierpienie i nadzieja”, „Rok 27. W drodze do domu Ojca”, „Serce Litwy. Wilno”, „Skarby bernardynów”, „Skarby klasztorów”, „Słowo Boże z Łagiewnik. Dzieje i czyn świętej Siostry Faustyny”, „Stolica niezłomna”, „Światowe dziedzictwo. Polska na liście UNESCO”, „Święci papieże”, „Święty Ojciec Pio. Ilustrowane dzieje życia i kultu”, „Święty Papież Polak”, „Świt nowego tysiąclecia. Kanada, Gwatemala, Meksyk 2002”, „Tajemnica Kamedułów”, „Tajemnice Ziemi Świętej”, „Tak Chrystusowi. Jubileusz Młodych Rzym sierpień 2000”, „Tysiącletni Kraków”, „Via Crucis”, „Wawel”, „Wawel. Katedra i zamek”, „Wiara”, „Wieliczka. Klejnot Rzeczypospolitej”, „Wielki Tydzień z Janem Pawłem II”, „Wit Stwosz. Ołtarz Mariacki”, „Wstańcie, chodźmy!”, „Wygaszanie Polski 1989-2015”, „Wygnani z raju”, „Z serca błogosławię”, „Ziemia trudnej jedności. 25 lat posługi biskupiej kardynała Franciszka Macharskiego”, „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”, „Znak Przymierza. Synaj, Jordan, Betlejem, Galilea, Jerozolima”, „Źródło nadziei. Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny 2002”, „Życie każdemu drogie”.

Jego fotografie znajdziemy także w publikacjach: „Kraków nocą”, „Ksiądz Jerzy Popiełuszko”, „Jan Paweł II. Syn tej ziemi”, „Tutaj wszystko się zaczęło”, „Święta ze Świętym”, „Dyktatura gender”, „Pielgrzymka odwagi i nadziei”, „Maryja. Królowa Polski”, „Dziedzictwo chrztu”, „Polskość jest przywilejem”, „Repolonizacja Polski”, „Polska wschodnia”, „Ojciec Pio. Potęga świętości”, „Podwawelska kolęda”, „Karol Wojtyła. Noc wigilijna”, „Tragedia Aleppo”, „Ty masz zwyciężać!”, „100 lat Fatimy”, „Nauczanie wolnego narodu”, „Święta Rodzina”, „Totus tuus”, „Matka Boża”, „Święty Prymas”, „Polska św. Jana Pawła II”, „Niech zstąpi Duch Twój”, „Dokąd zmierzamy?”, „Klasztor i sztuka”, „Mikołaj święty”, „Sanktuaria polskie”, „Polska. Dwanaście wieków”, „Polska i krzyż”, „Hetman Chrystusa”, „Wawel. Skarbiec wiary i polskości”, „Nauczanie wolnego narodu”, „Do moich rodaków”, „Święty Prorok”.

W 2017 roku Adam Bujak został odznaczony Orderem Orła Białego. W 2019 roku ukazał się album "Życie malowane światłem" upamiętniający 55 lat twórczości artystycznej Adama Bujaka, a w 2024 mistrz Bujak został nagrodzony Złotym FENIKSEM, przyznawanym przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich podczas Targów Wydawców Katolickich "w uznaniu dorobku życiowego i zawodowego wybitnego artysty oraz niezłomnego patrioty i kreatywnego twórcy, autora 150 książek wydanych w Polsce i za granicą, a także wiernego towarzysza pontyfikatu wielkiego Papieża Polaka, św. Jana Pawła II."

Życie malowane światłem Życie malowane światłem Życie malowane światłem
Adam Bujak
Cena: 77,00 zł 119,00 zł
  • promocja
Życie każdemu drogie Życie każdemu drogie
Adam Bujak , Halina Birenbaum
Cena: 40,00 zł 61,95 zł
  • promocja
Źródło nadziei. Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny 2002 Źródło nadziei. Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny 2002
Jan Paweł II , Adam Bujak , Arturo Mari
nakład wyczerpany Cena: 82,95 zł
Znak, któremu sprzeciwiać się będą Znak, któremu sprzeciwiać się będą
Adam Bujak , Karol Wojtyła
nakład wyczerpany Cena: 92,40 zł
Znak Przymierza. Synaj, Jordan, Betlejem, Galilea, Jerozolima Znak Przymierza. Synaj, Jordan, Betlejem, Galilea, Jerozolima
Jan Paweł II , Adam Bujak
nakład wyczerpany Cena: 88,20 zł
Z serca błogosławię. Pielgrzymka Apostolska do Polski 2006 Z serca błogosławię. Pielgrzymka Apostolska do Polski 2006
Adam Bujak , Benedykt XVI , Marcin Bujak , Arturo Mari
nakład wyczerpany Cena: 80,85 zł
Wygnani z raju Wygnani z raju
Adam Bujak , Marek Skwarnicki
nakład wyczerpany Cena: 93,45 zł
Wygaszanie Polski 1989-2015 Wygaszanie Polski 1989-2015
Adam Bujak , Andrzej Nowak , Bogdan Chazan , Antoni Macierewicz , Piotr Naimski ,...
nakład wyczerpany Cena: 59,00 zł
Wstańcie, chodźmy! Wstańcie, chodźmy!
Jan Paweł II , Adam Bujak
Cena: 61,00 zł 93,45 zł
  • promocja
Wit Stwosz. Ołtarz Mariacki (niem) // Veit Stoss. Marienaltar Wit Stwosz. Ołtarz Mariacki (niem) // Veit Stoss. Marienaltar
Adam Bujak , Krzysztof Czyżewski
nakład wyczerpany Cena: 72,45 zł
Wit Stwosz. Ołtarz Mariacki (ang) // Veit Stoss. Mary's Altar Wit Stwosz. Ołtarz Mariacki (ang) // Veit Stoss. Mary's Altar
Adam Bujak , Krzysztof Czyżewski
nakład wyczerpany Cena: 72,45 zł
do góry

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl