Andrzej Nowak

Nasi autorzy

Andrzej Nowak

Andrzej Nowak

Andrzej Nowak urodził się w 1960 roku w Krakowie. Jest znakomitym historykiem, sowietologiem, znawcą stosunków polsko-rosyjskich. W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2011 roku tytuł profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem  Pracowni Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN oraz Pracowni Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XIX i XX w. Swoją ogromną wiedzą na ten temat dzielił się na wykładach m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Harvard, Columbia, Rice), angielskich (Cambridge, London University), a także m.in. na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie w Tokio, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas i Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Uczestniczył w ponad stu konferencjach naukowych i kongresach, m.in. w Sapporo, Kazaniu, Twerze, Moskwie, Paryżu, Londynie, Cambridge, Sztokholmie, Wenecji, Nowym Jorku, Budapeszcie, Rapperswilu i Brnie. 11 listopada 2019 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył  prof. Andrzeja Nowaka Orderem Orła Białego w uznaniu za wybitne działania na polu historii, za propagowanie wartości patriotycznych oraz monumentalne „Dzieje Polski” ukazujące się w wydawnictwie Biały Kruk.

Prof. Andrzej Nowak to wybitny publicysta, świetnie posługujący się piórem. W latach 1991-1994 był redaktorem naczelnym wywodzącego się z podziemnego ruchu wydawniczego czasopisma „Arka”, a do 2012 roku redaktorem naczelnym dwumiesięcznika polityczno-kulturalnego „ARCANA”. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe (2009 i 2010), trzykrotnym laureatem Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną (w latach: 1995, 1998, 2001), został także uhonorowany Nagrodą im. Jerzego Giedroycia. Za wkład w pracę organizacyjną w Instytucie Historii PAN (2003) został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 16 listopada 2020 r. Andrzej Nowak otrzymał Nagrodę Mediów Publicznych w kategorii „Słowo” za „Dzieje Polski”. Głoszący laudację Krzysztof Masłoń stwierdził, że „Dzieje Polski są najważniejszą polską książką po 1989 r.”. Również w 2020 roku wybitny dziejopis został uhonorowany Złotym BohaterONem w kategorii osoba publiczna „za pobudzanie do myślenia o historii jako żywej nauce i ważnej składowej tożsamości naszego społeczeństwa”. W 2023 roku Andrzej Nowak został laureatem Nagrody im. św. Grzegorza I Wielkiego przyznawanej przez miesięcznik „Nowe Państwo”

Profesor ma w swoim dorobku naukowym ponad 30 książek oraz blisko 200 artykułów i recenzji naukowych, jest też autorem ponad 400 artykułów publicystycznych i wielu książek. Dotychczas ukazały się następujące publikacje Białego Kruka z tekstami prof. Andrzeja Nowaka: „Czas walki z Bogiem” (czwarty tom cyklu „Kościół na straży polskiej wolności”), „Hołd katyński”, „Ojczyzna ocalona”, „Strachy i Lachy”, „Oburzeni”, „Wielka księga patriotów polskich”, „Uległość czy niepodległość”, „Wygaszanie Polski 1989-2015”, „Historia i polityka”, „Niepodległa” (Feniks 2019), „Klęska imperium zła” (nagrodzona Feniksem 2021), „Między nieładem a niewolą”, „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X–XXI w.” (nagrodzona tytułem Książki Roku 2022) czy „Wojna i dziedzictwo” oraz „Tyrania postępu”, „Dokąd zmierzamy?” czy „Polska i krzyż”. Najważniejszym dziełem prof. Andrzeja Nowaka są jednak bezsprzecznie „Dzieje Polski”, opisujące historię Polski od jej początków aż do dzisiaj. Warto dodać także, że zarówno „Dzieje Polski” (pięć pierwszych tomów), jak i „Polska i Rosja” ukazały się także w języku angielskim i niemieckim, a jako audiobooki są dostępne obecnie „Polska i Rosja” oraz pierwsze trzy tomy „Dziejów Polski”.

Do tej pory ukazało się sześć tomów „Dziejów Polski”, a publikacje te zbierają również rozmaite nagrody, jak np. Książka Roku 2019:

Tom 1: do 1202 Skąd nasz ród (2014)

Tom 2: 1202–1340 Od rozbicia do nowej Polski (2015)

Tom 3: 1340–1468 Królestwo zwycięskiego orła (2017)

Tom 4: 1468–1572 Trudny złoty wiek (2019)

Tom 5: 1572–1632 Imperium Rzeczypospolitej (2021)

Tom 6: 1632–1673 Potop i ogień (2023)

 

 

Książki autora

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.