Gazeta Polska Codziennie - Prawda okruchów jest kłamstwem- Roztrzaskane Lustro - Upadek cywilizacji zachodniej

Nasi autorzy

Gazeta Polska Codziennie - Prawda okruchów jest kłamstwem- Roztrzaskane Lustro - Upadek cywilizacji zachodniej

Prawda okruchów jest kłamstwem

 

Książka Wojciecha Roszkowskiego „Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej" w zwarty sposób przedstawia fakty i argumenty, których nie możemy przyjąć. Jeśli ktoś może uratować cywilizacyjny projekt Karola Wielkiego, to Polacy i Węgrzy. Przyjmujemy wyzwanie?

Robert Tekieli

Zwolennicy teorii o istnieniu wielu prawd chcą się przejrzeć w roztrzaskanym lustrze" - pisze autor i analizuje setki przejawów dekadencji Zachodu. Zakwestionuj prawdę obiektywną, nie masz już lustra, w którym możesz zobaczyć rzeczywistość. Prawda okruchów jest kłamstwem. Neomarksizm promuje zabójczą tezę o nieistnieniu prawdy obiektywnej. To wyzwanie. Kto o nim wie?

Wojciech Roszkowski na prawie 600 stronach dokonuje bilansu naszej cywilizacji. Dramatycznego bilansu. Nasza cywilizacja upada. Bezkarna swawola zyskała miano pełni wolności. Rodzina, związek mężczyzny i kobiety, jest dziś głównym celem ataków. Piękno ustąpiło miejsca wychwalanej pod niebiosa brzydocie. Znikąd pocieszenia. Artyści zanegowali świat wartości, przewodnikami ślepych są celebry ci. Mędrcy dogorywają w ośmieszeniu. Zabobon triumfuje - 350 tys. wróżbitów działa dziś we Włoszech - ale chodzący do nich ludzie myślą o nich jak o strażnikach postępu. Omamieni zwykli ludzie zgadzają się na zrównanie zbrodni i osiągnięć, wierności i zdrady, bohaterstwa i tchórzostwa, mądrości i głupoty, kłamstwa i prawdy.

„Zło udaje, że go nie ma. Ale zło jest. Nie ominiemy go. Unikając ocen, powątpiewając w możliwość rozróżnienia dobra od zła, karmimy je bezradnością. Grzęznąc w mniejszym złu, wspomagamy większe. Zło jest potężne, ale jest potężne naszymi słabościami". Autor z poziomu ogólności schodzi cały czas na poziom konkretu. Opisuje, jak kryzys Zachodu jest pochodną głębokich różnic między Europą Zachodnią a Stanami. Pokazuje, że w odejściu od chadeckiej wizji Europy Ojczyzn wielką rolę odegrał sowiecki agent Alexandre Kojeve. Wskazuje, że cywilizacja śmierci jest owocem rewolucji dzieci kwiatów, liberalnego wzmożenia i zaburzenia pamięci. Europa to po pierwsze grecka filozofia krytyczna, greckie pojęcie demokracji oraz idea katharsis, przezwyciężenia konfliktu wartości w imieniu tej większej; po drugie rzymskie prawo, po trzecie chrześcijańska idea Boga będącego centrum wszechświata, dalej pluralizm państw narodowych i nowoczesne państwo prawa. Europa.

Wszystko to zakwestionowało pokolenie'68. Z upadku można się podnieść. Pamiętajmy o tym. Ale też i działajmy. Nikt nie da nam Europy znów w ręce. Musimy ją wywalczyć.

Roztrzaskane Lustro - Upadek cywilizacji zachodniej

Roztrzaskane Lustro - Upadek cywilizacji zachodniej

Wojciech Roszkowski

Czy to już koniec naszej cywilizacji?
Trzymamy w ręku książkę, która jest jednym z najważniejszych dzieł współczesnej humanistyki, nie tylko polskiej. Wybitny uczony i pisarz, wielki erudyta, prof. Wojciech Roszkowski, dokonuje w niej bilansu naszej cywilizacji. Bilans to dramatyczny.

 Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.