O nas

Nasi autorzy

O nas

Wydawnictwo Biały Kruk jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie albumów na polskim rynku książkowym. Od wielu lat promuje i propaguje rodzimą oraz światową sztukę i tradycję. Nasze książki o tematyce religijnej, patriotycznej i kulturalnej to wspaniała wizytówka Polski, jej historii oraz wielowiekowego bogatego dziedzictwa duchowego i materialnego. Wartości te popularyzujemy także poprzez nasz magazyn – Miesięcznik Kulturalny „WPIS – Wiara, Patriotyzm i Sztuka”. Wysoki poziom edytorski naszych albumów i książek spotkał się z uznaniem czytelników i wielu instytucji, co zaowocowało licznymi wyróżnieniami i nagrodami. Biały Kruk jest m.in. laureatem nagród „Wydawca Dziesięciolecia 2001-2010”, „Lider Europy”, „Lider Małopolski” i „Gepard Biznesu”, wielokrotnym zdobywcą „Feniksa” oraz tytułów „Książka Miesiąca” i „Książka Roku”. W 2011 r. Biały Kruk uhonorowany został prestiżową nagrodą środowisk katolickich Totus w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” – wydaliśmy ponad 120 albumów i książek poświęconych postaci Papieża-Polaka.

Biały Kruk powstał w 1996 r. z inicjatywy dziennikarza, fotografika i wydawcy – Leszka Sosnowskiego. Wydawnictwo specjalizuje się w albumach o tematyce katolickiej i kulturalnej publikowanych często także w wersjach obcojęzycznych, a ostatnio także w książkach historycznych.

Firma zajmuje czołową w skali światowej pozycję wśród oficyn zajmujących się publikacjami dotyczącymi Jana Pawła II i jego pontyfikatu. W tej ofercie dominują pozycje albumowe ze zdjęciami papieskich fotografów Adama Bujaka z Krakowa i Arturo Mariego z Rzymu. Wydawnictwo jest także depozytariuszem praw do edycji wczesnych wierszy Karola Wojtyły. W 2003 r. wydało monumentalny album „Poezje zebrane”, zawierający wszystkie wiersze autorstwa Jana Pawła II, w tym również „Tryptyk rzymski”, a publikacja ta stała się bestsellerem. Z kolei wydarzeniem 2005 r. było dwutomowe wydanie monumentalnego kalendarium „Jan Paweł II. Dzień po dniu”, przedstawiającego szczegółowo wydarzenia papieskiego pontyfikatu. To jedyne na świecie pełne kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II obejmuje wszystkie audiencje, spotkania, nabożeństwa i dokumenty opublikowane przez Ojca Świętego. Później pojawiły się też albumy związane ze śmiercią, beatyfikacją i kanonizacją Ojca Świętego: „Droga do nieba” (2011), „Dziękczynienie za dar Jana Pawła II” (2012) oraz „Kanonizacja wszech czasów” (2014). Wielkim uznaniem i powodzeniem cieszy się wśród czytelników także 27-tomowa seria „Dzieje Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II” – fotograficzna i tekstowa dokumentacja 27 lat apostolskiej posługi Jana Pawła II. Wydawnictwo cały czas kontynuuje tematykę papieską, o czym świadczą nowe tytuły i wznowienia, jak choćby: „Via Crucis” (2014), „Papieskie Wadowice” (2014) czy „Karol Wojtyła. Przyjaciel, Kardynał, Papież, Święty” (2014).

Siedziba Wydawnictwa Biały Kruk w Krakowie. Siedziba Wydawnictwa Biały Kruk w Krakowie. Inne obszary zainteresowań tematycznych Białego Kruka to: życie Kościoła, papieże Benedykt XVI i Franciszek, Polska oraz Kraków. I tak wymienić tutaj możemy „Krainę Benedykta XVI” (2006) ze zdjęciami autorstwa prezesa wydawnictwa – Leszka Sosnowskiego. Album ten, ukazujący piękno Górnej Bawarii – rodzimych stron papieża-seniora – został Książką Roku 2006 „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Biały Kruk wydał również album dokumentujący pielgrzymkę Benedykta XVI do Polski pt. „Z serca błogosławię” (2006). Z kolei papieżowi Franciszkowi poświęcone zostały dwie książki autorstwa (lub współautorstwa) Adama Sosnowskiego: „Pamiętnik konklawe 2013” (2013) oraz „Franciszek – prawdziwa historia życia” (2014). Ta pierwsza przedstawiała przebieg konklawe, na którym Jorge Mario Bergoglio wybrany został papieżem, ta druga była pierwszą pełną polską biografią nowego Ojca Świętego. Głośnym echem na rynku wydawniczym odbiła się seria czterech albumów zatytułowana „Krzyż polski” (2010-2011) ukazująca obecność krzyża w polskich dziejach, wierze i krajobrazie.

Dzień dzisiejszy i historię Krakowa pokazują reprezentacyjne albumy o królewskim mieście i jego zabytkach z niezrównanymi zdjęciami Adama Bujaka: „Bazylika Mariacka” (2001), „Królewski Kraków” (2004), „Wawel. Katedra i zamek” (2004), „Kraków nocą” (2006) oraz „Tysiącletni Kraków” (2014), a piękno różnych regionów Polski m.in.: „Polska. Dom tysiącletniego narodu” (2003), „Tatry. Cztery pory roku” (2009), „Warmia i Mazury” (2010), „Polska. Panoramy” (2011) oraz „Mazury. Między niebem a wodą” (2014). Specjalnością Białego Kruka są poza tym artystyczne albumy o zakonach (m.in. „Skarby bernardynów”, 2009) oraz ważnych postaciach Kościoła (m.in. „Dziwisz”, 2005; „Kardynał polskich serc”, 2013).

Publikacje Białego Kruka to nie tylko albumy. Wydawnictwo ma w swoim bogatym dorobku m.in. biografię kontrowersyjnego austriackiego polityka Jörga Haidera (2000), głośną książkę Antonio Socciego „Mroki nienawiści. Męczeństwo chrześcijan XX wieku” (2003) oraz antologię homilii i przemówień Jana Pawła II poświęconych integrującej się Europie pt. „Europa zjednoczona w Chrystusie” (2011). Ważnymi wydarzeniami na rynku wydawniczym stały się imponująca „Encyklopedia kina” (2003) pod red. prof. Tadeusza Lubelskiego – pierwsze tego typu wydawnictwo na rynku polskim – a także „Światowa encyklopedia filmu religijnego” (2007) pod red. ks. Marka Lisa i Adama Garbicza. „Encyklopedia kina” otrzymała tytuł Książki Roku 2003, przyznany przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” oraz tytuł Krakowskiej Książki Miesiąca.

W ostatnim czasie coraz większą część wydawniczej oferty Białego Kruka zajmują książki poświęcone historii. Wydawnictwo docenia w ten sposób znaczenie wiedzy o przeszłości dla utrzymania narodowej świadomości i poczucia wspólnoty. Wychodzi też naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, wyrażającemu się w rosnącym zainteresowaniu historią. Czytelnicy i krytycy docenili m.in. serię „Kościół na straży polskiej wolności” (2011-2013) przedstawiającą dzieje Kościoła na tle historii Polski (łączy rzetelne opracowanie tematu przez wybitnych naukowców ze starannie dobranymi ilustracjami i fotografiami Adama Bujaka; książka została wyróżniona tytułem Wydarzenia Roku 2012), „Ojczyznę ocaloną” (2010) opowiadającą o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, przełożone na współczesną polszczyznę słynne „Kazania sejmowe” (2013) ks. Piotra Skargi czy obszerną „Wielką Księgę Patriotów Polskich” (2013) , do której teksty napisało 51 autorów. Bestsellerem wydawniczym stał się pierwszy tom „Dziejów Polski” (2014) wybitnego historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Andrzeja Nowaka. Książka ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem czytelników i krytyków i doczekała ponad 200 recenzji! Określono ją też mianem „książki dekady”.

Obok wysokiego poziomu edytorskiego i merytorycznego, silnym atutem wydawnictwa są jego autorzy. Znajdziemy wśród nich historyków, historyków sztuki, politologów, filozofów, socjologów, teologów, przyrodników, dziennikarzy, duchownych, polityków i wielu innych. Do stałych współpracowników wydawnictwa należą papiescy fotograficy Adam Bujak i Arturo Mari, wśród autorów zaś są (lub byli): Karol Wojtyła – Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek, kard. Franciszek Macharski, kard. Stanisław Dziwisz, kard. prof. Stanisław Nagy, bp Antoni Długosz, ks. prof. Waldemar Chrostowski, prof. Andrzej Nowak, prof. Krzysztof Ożóg, prof. Gabriel Turowski, prof. Tadeusz Lubelski, Waldemar Bzura, Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, Zdzisław Krasnodębski, Krzysztof Szczerski, Angela Ambrogetti, Antonio Socci (oboje z Włoch) oraz Nelson Pereira (z Portugalii).

Tramwaj z reklamą Białego Kruka przed siedzibą wydawnictwa. Tramwaj z reklamą Białego Kruka przed siedzibą wydawnictwa. Książki Białego Kruka ukazują się również w obcych językach (po niemiecku, angielsku, włosku, francusku, ale i po węgiersku, hiszpańsku czy rosyjsku) i konkurują z powodzeniem na międzynarodowych targach z najlepszymi światowymi publikacjami. I tak np. autorski album Leszka Sosnowskiego pt. „Kraina Benedykta XVI” (2006) ukazał się także w Niemczech pod tytułem „Die Heimat Benedikts XVI” (2006). Równocześnie w Polsce i w Niemczech ukazał się album poświęcony pielgrzymce Benedykta XVI do Bawarii. Po polsku nosi tytuł „Kto wierzy, nigdy nie jest sam” (2006), a po niemiecku „Ihr seid das Salz der Erde” (2006) i uchodzi w ojczyźnie papieża seniora za najpiękniejszą książkę o tej wizycie. Z kolei wydany po hiszpańsku album „La gracia de la peregrinación. Santiago de Compostela” (1999) został uznany w Hiszpanii za najpiękniejszą publikację o tysiącletnim szlaku pielgrzymkowym do sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. Biały Kruk współpracuje też z Muzeami Watykańskimi w realizacji międzynarodowego projektu Monumenta Vaticana Selecta, prezentującego sztukę Stolicy Apostolskiej. W ramach serii ukazały się „Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta” (2008, Książka Roku 2008) oraz „Rafael w Watykanie” (2009).

W 2002 r. wydawnictwo rozpoczęło produkcję filmową. Jej efektem są pełnometrażowe filmy: „Dar Bożego Miłosierdzia” (2002), który ilustruje życie, posłannictwo i kult św. Siostry Faustyny; „Przyjaciel Boga” (2003) obrazujący 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II, a którego głównym narratorem jest Arturo Mari; „Dzieci Lednicy” (2004) opowiadający o spotkaniach modlitewnych młodzieży na Lednicy; „Papież rodem z Bawarii” (2006) przybliżający dzieciństwo i lata młodości Josepha Ratzingera oraz piękno jego bawarskiej ojczyzny, a także „Polska wyglądałaby inaczej…” (2011) – wzruszający dokument przygotowany na pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej.

Dodatkowy obszar działalności Białego Kruka to działalność wystawiennicza. W oparciu o bogatą twórczość Adama Bujaka i Arturo Mariego zorganizowano m.in. objazdowe ekspozycje na Ukrainie, we Francji i w Meksyku oraz w wielu miejscach Polski. Tysiące widzów miało okazję obejrzeć przygotowane przez krakowską oficynę wystawy: „Papież rodem z Polski”, „Promieniowanie świętości”, „Kraków Jana Pawła II”, „Pielgrzymki polskie Jana Pawła II”, „Święty papież Polak”, „Jan Paweł II i sport” i wiele innych.

Poniżej prezentujemy galerię wybranych nagród, którymi uhonorowano wydawnictwo Biały Kruk.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.