10 sposobów na odnowienie swojego życia w Chrystusie w okresie Wielkiego Postu

Nasi autorzy

10 sposobów na odnowienie swojego życia w Chrystusie w okresie Wielkiego Postu

Pasierbiec (diecezja tarnowska), plenerowa Droga Krzyżowa przy sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Prof. Wincenty Kućma przedstawił Jana Pawła II jako Szymona Cyrenejczyka, pomagającego Chrystusowi nieść krzyż, fot. Adama Bujaka z książki

Pasierbiec (diecezja tarnowska), plenerowa Droga Krzyżowa przy sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Prof. Wincenty Kućma przedstawił Jana Pawła II jako Szymona Cyrenejczyka, pomagającego Chrystusowi nieść krzyż, fot. Adama Bujaka z książki "Polska i Krzyż", str. 235.

Wielki Post to czas nawrócenia i pokuty, który Kościół katolicki oferuje wierzącym, aby przygotowali się i przeżyli Triduum Paschalne – tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W ciągu 40 dni (w tym roku od 14 lutego do 28 marca) katolicy mogą wyznaczyć sobie cele wzrostu w świętości i pomagać innym w tym samym. Oto 10 sposobów, jak ewangelizować i odnawiać swoje życie w Chrystusie w okresie Wielkiego Postu:

1. Często przystępuj do Komunii.

Przez cały Wielki Post uczestnictwo we Mszy św. i przyjmowanie Komunii jest najskuteczniejszym aktem misyjnym i ewangelizacyjnym, w którym mogą uczestniczyć wierni. Św. Jan Paweł II zauważył, że Eucharystia zawiera w sobie „zasadę świata i wieczne źródło zbawienia”. Dlatego katolicy powinni jak najczęściej korzystać z jej dobrodziejstw.

2. Módl się głębiej.

Wielu katolików ignoruje znaczenie modlitwy w swoim życiu. Ten okres Wielkiego Postu może być doskonałą okazją do pogłębienia naszej relacji z Bogiem poprzez modlitwę. Św. Jan od Krzyża napisał: „Kto ucieka od modlitwy, ucieka od wszystkiego, co dobre”. Św. Efrem oferuje bardziej praktyczną perspektywę. Według niego modlitwa kształtuje cnoty w naszych sercach – chroni nas przed gniewem, dumą i zazdrością. Modlitwa pomaga nam umrzeć dla siebie, aby upodobnić się do Jezusa, co jest szczególnie potrzebne w okresie Wielkiego Postu.

3. Zaangażuj się w czytanie Biblii.

Papież Benedykt XVI zawsze wzywał chrześcijan, aby zobowiązali się do poznawania Pisma Świętego. Włącz Biblię do swojej codziennej modlitwy. Jest to, jak mówi Katechizm, podstawowe źródło naszej wiedzy o Bogu.

4. Idź do spowiedzi.

Nie bój się. Po prostu idź.

5. Pomóż potrzebującym.

Okres Wielkiego Postu zachęca wiernych do oddania życia za innych, zwłaszcza za tych najbardziej potrzebujących, jak uczynił to Chrystus, „który stał się ubogi, abyście przez swoje ubóstwo stali się bogaci”. Na całym świecie są tysiące katolickich organizacji charytatywnych, które potrzebują naszej pomocy. Jezus powiedział nam: „Ubogich zawsze będziecie mieli u siebie” (Mt 26,11). Było to napomnienie, abyśmy zawsze troszczyli się o tych, którzy mieli mniej szczęścia od nas samych. Ubodzy są skarbem Kościoła.

6. Pielęgnuj swoje nabożeństwo do Dziewicy Maryi.

Maryja jest doskonałym wzorem dla wszystkich katolików: mężczyzn, kobiet, dzieci, nastolatków, matek, zapracowanych pracowników, studentów – każdego, kto pragnie rozwinąć życie bardziej skupione na Chrystusie w czasie Wielkiego Postu.

7. Wybacz.

Zawrzyj pokój z kimś, kto Twoim zdaniem nie zasługuje na szacunek, przebaczenie lub chwilę namysłu. Jeśli nie, to co dokładnie Chrystus miał na myśli, mówiąc, że powinniśmy przebaczać naszym wrogom?

8. Rozmyślaj o Drodze Krzyżowej.

Większość parafii oferuje możliwość odmawiania Drogi Krzyżowej w piątki w okresie Wielkiego Postu. Przyjmij tę szansę, którą daje ci Bóg, aby dowiedzieć się więcej o wierze i o tym, czego brakuje w twoim życiu duchowym.

9. Stań w obronie Jezusa Chrystusa.

W okresie Wielkiego Postu dołóż dodatkowego wysiłku w obronie Jezusa Chrystusa i Kościoła katolickiego. Kiedy spotykamy się z nietolerancyjnymi, zamkniętymi i antychrześcijańskimi opiniami, naszym obowiązkiem jest nauczanie i informowanie z miłością tych, których spotykamy w naszym codziennym życiu. Świat staje się coraz bardziej wrogi wobec chrześcijan i chrześcijaństwa. Miłość Chrystusa jest odpowiedzią na ignorancję, nienawiść i nietolerancję. Jeśli nie, to w co dokładnie wierzymy jako wspólnota wiary?

10. Ewangelizuj ludzi, których spotykasz na swojej drodze.

Korzyści z ewangelizacji znacznie przewyższają dyskomfort, jaki możemy odczuwać, dzieląc się Ewangelią z innymi. Mamy możliwość wyjaśnienia naszych przekonań innym, którzy mogą ich nie zrozumieć, a przy pomocy Ducha Świętego możemy nawet przekonać innych o mądrości i realności naszych przekonań. Zaufaj Chrystusowi i pozwól Mu mówić przez Ciebie.

Źródło: Catholic News Agency, TP

Polska i Krzyż

Polska i Krzyż

Adam Bujak, Andrzej Nowak, kard. Stanisław Nagy, ks. Waldemar Chrostowski, Krzysztof Ożóg

Piękno, niezachwiana moc i potęga Krzyża. Związanie losów Rzeczypospolitej, od narodzin po dzień dzisiejszy, z Krzyżem oraz nieprzemijająca nadzieja pokładana w Chrystusie – to temat tej książki. Wybitni autorzy i uczeni, wielcy patrioci, utrwalają słowem, a mistrz Adam Bujak obrazem wizerunek Polski wiernej Bogu od jedenastu wieków. Bez chrześcijaństwa nie byłoby ani naszego państwa, ani naszego narodu.

 

Św. Jan Paweł II Wielki na drodze Chrystusa

Św. Jan Paweł II Wielki na drodze Chrystusa

abp Marek Jędraszewski

Zamieszczone w tej książce rozważania Drogi Krzyżowej zostały napisane przez krakowskiego metropolitę abp. Marka Jędraszewskiego na nabożeństwo, które w roku 2020 miało zostać odprawione w Nowej Hucie. Nie mogło być odprawione z powodu pandemii koronawirusa. Ale te bardzo ciekawe, warte utrwalenia rozważania ukazują się w postaci książkowej.

 

Znak, któremu sprzeciwiać się będą

Znak, któremu sprzeciwiać się będą

Adam Bujak, Karol Wojtyła

Unikatowe wydanie ze wzruszającym listem Jana Pawła II o tym albumie napisanym trzy dni przed śmiercią! Watykan, Wielkanoc 2005 Drogi Panie Adamie, Bardzo dziękuję za życzenia i dedykację na ofiarowanym mi albumie "Znak, któremu sprzeciwiać się będą". Wdzięczny jestem za towarzyszenie mi modlitwą i cierpieniem w tym czasie zmagań z chorobą. Odwzajemniam życzenia świąteczne.

 

Via Crucis. Rozważania Drogi Krzyżowej

Via Crucis. Rozważania Drogi Krzyżowej

Jan Paweł II, Adam Bujak

Wszyscy kojarzymy wielkopiątkowe Drogi Krzyżowe z Janem Pawłem II w Koloseum, pamiętamy, jak wielkim czcicielem Krzyża był polski Papież. Mało kto jednak wie, że Ojciec Święty niemal co piątek odprawiał nabożeństwo Drogi Krzyżowej na… dachu Pałacu Apostolskiego. Znajduje się tam ogród z 14 stacjami wykonanymi na polecenie Pawła VI.

 

Arcybractwo Męki Pańskiej

Arcybractwo Męki Pańskiej

Adam Bujak

Jedyny dotychczas album o Arcybractwie Męki Pańskiej istniejącym nieprzerwanie od 414 lat przy kościele franciszkanów w Krakowie. Odsłaniający zwyczaje i tradycje braci, których celem jest uświęcanie się poprzez rozpamiętywanie Męki Pańskiej. W dawnych czasach mogli oni również wykupić więźniów, nawet skazanych na śmierć. Dziś uczestniczą w nabożeństwach Męki Pańskiej odprawianych w bazylice franciszkańskiej w każdy piątek Wielkiego Postu.

 

Przymierze z Bogiem. Obrazy Kościoła w Piśmie Świętym

Przymierze z Bogiem. Obrazy Kościoła w Piśmie Świętym

ks. Waldemar Chrostowski

Czyż nie jest to bardzo trafny komentarz do naszych czasów: „Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje”. Te słowa napisał blisko dwa tysiące lat temu św. Paweł Apostoł – nic nie straciły na aktualności. Tak samo zresztą jak i całe nauczanie Chrystusa, którego dziełem jest nasz Kościół.

 

W co wierzą katolicy

W co wierzą katolicy

 

Wokół wiary katolickiej narosło ostatnio sporo nieporozumień. Przyczyną tego stanu są przeważnie przekazy medialne, wprowadzające swoich odbiorców w błąd dowolnymi interpretacjami nie tylko nauki Kościoła, ale także Pisma Świętego. Znany amerykański teolog katolicki, wykładowca uniwersytecki, autor kilkudziesięciu poczytnych książek Karl Keating (ur. 1950) objaśnia w tej książce 52 najczęstsze pomyłki związane z rozumieniem wiary katolickiej.

 

Moc Ducha Świętego

Moc Ducha Świętego

Ks. Prof. Janusz Królikowski

Zdobywanie religijnej wiedzy nie kończy się wraz z przyjęciem Pierwszej Komunii Świętej czy – najpóźniej – po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Poznawszy podstawy, powinniśmy potem stale znajomość prawd wiary i Słowa Bożego odnawiać i pogłębiać, by gmach wiary dziecięcej i młodzieńczej mógł stać się z czasem budowlą o trwałych i nienaruszalnych fundamentach.

 

PAKIET Hetman Chrystusa - komplet tomów 1-4 w promocyjnej cenie

PAKIET Hetman Chrystusa - komplet tomów 1-4 w promocyjnej cenie

Jolanta Sosnowska

Książka ta zrodziła się z fascynacji polskim Papieżem i z niezgody na traktowanie go jako dobrotliwego staruszka i miłośnika kremówek, na umniejszanie jego postaci, przebogatego dorobku i ogromnego autorytetu. Ojciec Święty jawi się tu jako osobowość zachwycająca – pasterz wyrazisty, konsekwentny, inteligentny, odpowiedzialny i odważny.

 

Ojcze Nasz. Dzieje i przesłanie Modlitwy Pańskiej

Ojcze Nasz. Dzieje i przesłanie Modlitwy Pańskiej

ks. Waldemar Chrostowski

Odmawialiśmy „Ojcze nasz” tysiące razy, od dziecka znamy na pamięć treść tej modlitwy – ale czy naprawdę dobrze ją rozumiemy? To pytanie staje się szczególnie aktualne w obliczu nowego tłumaczenia szóstej prośby Modlitwy Pańskiej: „i nie wódź nas na pokuszenie”. Bóg nas ani nie kusi, ani nie przywodzi do złego – taka wykładnia chyba nikomu wierzącemu nie przychodziła do głowy.

 

Osiem błogosławieństw

Osiem błogosławieństw

ks. Waldemar Chrostowski

Treść ośmiu błogosławieństw wygłoszonych przez Chrystusa na Górze jest bez wątpienia znana większości katolików. Jednak z właściwą ich interpretacją bywają niestety kłopoty. Najwięcej trudności przysparza zwykle wyjaśnienie, kogo miał Jezus na myśli mówiąc o „ubogich w duchu”.  Jak wszyscy dobrze wiemy wiara żywi się pobożnością, ale trwały fundament ma w ugruntowanej wiedzy.

 

Uczynki Miłosierdzia

Uczynki Miłosierdzia

ks. Waldemar Chrostowski

Wybitny biblista i znakomity pisarz ks. prof. Waldemar Chrostowski pięknie i jasno przybliża "dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy" (Katechizm Kościoła Katolickiego).
W dzisiejszych czasach, w których miłosierdzie traktowane jest jako przejaw słabości, a świat opanowują różne niebezpieczne ideologie, potrzeba wyraźnego przypomnienia, że uczynki miłosierdzia są niezbędnym elementem życia chrześcijanina.

Komentarze (0)

  • Podpis:
    E-mail:
  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.