Refleksje nad ideologicznymi korzeniami współczesnych problemów. Prof. Wojciech Roszkowski o wyzwaniach naszych czasów

Nasi autorzy

Refleksje nad ideologicznymi korzeniami współczesnych problemów. Prof. Wojciech Roszkowski o wyzwaniach naszych czasów

Współczesny świat od dawna zmaga się z głębokimi problemami społecznymi i politycznymi. By zrozumieć obecne wyzwania, niezbędne jest sięgnięcie do korzeni ideologicznych, które kształtowały naszą rzeczywistość. W dogłębnym zrozumieniu dzisiejszych czasów pomogą nam cztery kluczowe publikacje prof. Wojciecha Roszkowskiego: „Bezbożność, terror i propaganda. Fałszywe proroctwa marksizmu”, „Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej”, „Bunt barbarzyńców. 105 pytań o przyszłość naszej cywilizacji” oraz „Komunizm światowy. Od teorii do zbrodni”.

Nikt nie zrozumie, co złego dzieje się we współczesnym świecie zachodnim, a więc i w Polsce, nie znając przyczyn. Tkwią one jeszcze w ideach rewolucji francuskiej, a później w coraz bardziej lewicowej filozofii, zwłaszcza Karola Marksa. Poglądy tego ostatniego miały, jak wiadomo, tyleż wielki, co tragiczny wpływ na życie wielu narodów, choć myśliciel z Trewiru (zmarły w 1883 r.) sam tego nie doczekał. Ale znalazł skutecznych naśladowców, także w politycznej praktyce. Jego wskazówki dotyczące sposobu opanowania społeczeństwa przez komunistyczne elity okazały się nad wyraz skuteczne.

Zalecenia Marksa były proste; zawierają się w tytule niniejszej książki wybitnego pisarza i myśliciela naszych czasów, prof. Wojciecha Roszkowskiego: bezbożność, terror i propaganda. Dodajmy, że Marks zalecał nieprzejmowanie się funkcjonującym prawem (skąd my to znamy…), bowiem powinno ono całkowicie podlegać decyzjom oraz interpretacjom elity rządzącej. Dopiero prawo ustanowione przez władzę komunistyczną miało być egzekwowane z całą bezwzględnością. Panowanie i władza zawsze były w centrum zainteresowania marksizmu.

Autor tej książki z niebywałą logiką objaśnia fałszywe rozumowanie Marksa i jego epigonów oraz unaocznia tragiczne tego skutki. Prof. Roszkowski i jego najnowsze dzieło skłaniają do refleksji, dokąd prowadzi koncepcja świata bez Boga oraz koncepcja władzy opartej tylko na propagandzie, która posługuje się przymusem, a nawet terrorem (zalecanym od początku przez marksistów). Trudno o lepsze argumenty niż te, które przedstawia autor tej książki, w dyskusji nad kształtem współczesnego świata zachodniego, który wydaje się zmierzać ku upadkowi; Polska niestety różnymi sposobami została w ten proces uwikłana. Czas najwyższy się zatrzymać. Wciągający tekst uzupełniają 124 oryginalne ilustracje, dokumentujące idee, wydarzenia i osoby.

„Roztrzaskane lustro” prof. Wojciecha Roszkowskiego to niezwykle istotne dzieło, które dokonuje krytycznej analizy współczesnej cywilizacji zachodniej. Autor przedstawia dramatyczny bilans obecnego stanu naszej kultury i społeczeństwa, ukazując jej upadek oraz konsekwencje tego procesu. Przez pryzmat szczegółowych obserwacji i refleksji Roszkowski ukazuje, jak elity europejskie i amerykańskie odrzuciły dziedzictwo cywilizacyjne, prowadząc do moralnego chaosu. Istotną tezą jest zwrócenie uwagi na zrównywanie wartości i brak rozróżnienia między dobrem a zbrodniami, co prowadzi do dezorientacji społecznej i moralnej.

Książka analizuje setki przykładów dekadencji współczesnego społeczeństwa, podkreślając zarówno jej barwność, jak i wielostronność. Roszkowski posługuje się lapidarnym językiem, pełnym dowcipu, który pomimo trudności tematycznych jest zrozumiały i przekonujący. „Roztrzaskane lustro” nie tylko przedstawia problematykę upadku cywilizacji zachodniej, ale także zaprasza czytelnika do refleksji i analizy własnych poglądów. To książka, która wciąga i inspiruje do głębszego zastanowienia się nad kondycją współczesnego społeczeństwa oraz jego przyszłością.

„Bunt barbarzyńców” stanowi kontynuację wcześniejszego dzieła „Roztrzaskane lustro”. Tym razem, autor posługuje się formą 105 pytań i odpowiedzi, by kontynuować swoje rozważania nad kondycją współczesnej cywilizacji zachodniej. Przez pryzmat tych pytań i błyskotliwych odpowiedzi Roszkowski stawia czytelnikowi wyzwanie zastanowienia się nad kondycją współczesnego świata. Wśród pytań pojawiają się tematy dotyczące upadku cywilizacji zachodniej, przyczyn tego upadku oraz możliwości jej odrodzenia. Autor nie unika krytyki mediów, które często promują głupotę i dewiację, oraz zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z powszechnej akceptacji tego zjawiska.

Jedną z kluczowych myśli, jaką przekazuje Roszkowski, jest to, że ludzie coraz częściej dostrzegają symptomy rozpadu, ale nie zawsze rozumieją jego przyczyny. W tym kontekście autor analizuje współczesne zjawiska społeczne, jak neopogaństwo, obalanie autorytetów czy pogarda wobec wartości tradycyjnych. Podkreśla również, że nieprzemyślane poszukiwanie łatwych odpowiedzi może prowadzić do dalszego pogłębiania problemów. Książka skupia się na budowaniu świadomości czytelnika oraz zachęca do refleksji nad przyszłością cywilizacji. Roszkowski nie sugeruje konkretnej daty, ile jeszcze czasu pozostało na odwrócenie trendów destrukcyjnych, jednakże wyraźnie zaznacza, że czasu jest niewiele.

„Komunizm światowy” to analiza rozwoju komunizmu na skalę globalną, poczynając od jego teoretycznych założeń, poprzez praktyczne wdrożenia w różnych regionach świata, aż do konsekwencji w postaci zbrodni i represji. Autor skupia się na tym, jak idee marksistowsko-leninowskie, które początkowo mogły wydawać się utopijne i altruistyczne, stopniowo ewoluowały w totalitarne reżimy, które zniewoliły miliony ludzi i narzuciły im przemoc, cenzurę oraz represje. Roszkowski podkreśla, że komunizm zaczął się od teorii, które pozornie miały na celu dobro ludzkości, lecz w praktyce doprowadziły do tragicznych konsekwencji.

Książka nie tylko opisuje, jak komunizm rozprzestrzeniał się na całym świecie, ale także analizuje jego wpływ na umysły i systemy polityczne, nawet na Zachodzie. Autor ostrzega przed niebezpieczeństwem związanym z odwracaniem się od rzeczywistości i przyjęciem fałszywych wartości pod pretekstem dobroczynności. Dzieło prof. Roszkowskiego wyróżnia się także bogatą warstwą graficzną, która dodatkowo dokumentuje historię światowego komunizmu za pomocą 140 ilustracji.

Wszystkie te publikacje łączy jedno: przestrzeganie przed zagrożeniami związanymi z odrzuceniem tradycyjnych wartości, ideologiami totalitarnymi oraz manipulacją społeczeństwem. Autor wyraźnie wskazuje na konieczność przeciwdziałania tym tendencjom oraz apeluje o zachowanie rozwagi i wiedzy historycznej w kontekście kształtowania przyszłości społeczeństw.

Prof. Roszkowski ukazuje, jak ważne jest zrozumienie dziedzictwa ideologicznego oraz historycznego, by móc odpowiednio reagować na współczesne wyzwania. Jego prace stanowią istotne narzędzie w edukacji społeczeństwa i kształtowaniu świadomości zbiorowej, której potrzeba w obliczu trudnych czasów jest niezaprzeczalna.

Bezbożność, terror i propaganda. Fałszywe proroctwa marksizmu

Bezbożność, terror i propaganda. Fałszywe proroctwa marksizmu

Wojciech Roszkowski

Nikt nie zrozumie, co złego dzieje się we współczesnym świecie zachodnim, a więc i w Polsce, nie znając przyczyn. Tkwią one jeszcze w ideach rewolucji francuskiej, a później w coraz bardziej lewicowej filozofii, zwłaszcza Karola Marksa. Poglądy tego ostatniego miały, jak wiadomo, tyleż wielki, co tragiczny wpływ na życie wielu narodów, choć myśliciel z Trewiru (zmarły w 1883 r.) sam tego nie doczekał.

 

Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej

Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej

Wojciech Roszkowski

Czy to już koniec naszej cywilizacji?
Trzymamy w ręku książkę, która jest jednym z najważniejszych dzieł współczesnej humanistyki, nie tylko polskiej. Wybitny uczony i pisarz, wielki erudyta, prof. Wojciech Roszkowski, dokonuje w niej bilansu naszej cywilizacji. Bilans to dramatyczny.

 

Bunt barbarzyńców. 105 pytań o przyszłość naszej cywilizacji

Bunt barbarzyńców. 105 pytań o przyszłość naszej cywilizacji

Wojciech Roszkowski

Czy cywilizacja zachodnia, do której wszak należymy, już upadła? A jeśli tak, to czy będzie w stanie się podnieść i pod jakimi warunkami? Pytania te nurtują wielu ludzi, także wybitnego intelektualistę i świetnego pisarza prof. Wojciecha Roszkowskiego. Autor rozważał je już w skrzącym się imponującą erudycją dziele „Roztrzaskane lustro”, które stało się bestsellerem ubiegłego roku.

 

Komunizm światowy. Od teorii do zbrodni

Komunizm światowy. Od teorii do zbrodni

Wojciech Roszkowski

Książka ta dowodzi, jak szybko może rozprzestrzeniać się zło, jeśli nie napotka od razu zdecydowanego sprzeciwu. Komunizm nie zaczął się od łagrów, mordów i zniewolenia narodów. Zaczął się od teorii – zupełnie utopijnej, ale pozornie niezwykle zatroskanej o dobro całej ludzkości. Wielu dało się nabrać; jak się to skończyło, to Polacy wiedzą najlepiej.

Komentarze (0)

  • Podpis:
    E-mail:
  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.