W tym świecie harmonia płynąca z Odkupienia jest wciąż zagrożona przez negatywną moc grzechu i śmierci

Nasi autorzy

W tym świecie harmonia płynąca z Odkupienia jest wciąż zagrożona przez negatywną moc grzechu i śmierci

Marzec 1982. Misterium Pasyjne. Złożenie Chrystusa do grobu. Fot.  Adam Bujak, album Kalwaria Marzec 1982. Misterium Pasyjne. Złożenie Chrystusa do grobu. Fot. Adam Bujak, album Kalwaria

„Kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, często zachowujemy się destrukcyjnie nie tylko wobec nas samych, ale także w stosunku do bliźnich i do innych stworzeń, uważając, mniej lub bardziej świadomie, że możemy ich używać według własnej woli. Zaczyna wtedy dominować brak umiarkowania, prowadząc do stylu życia naruszającego te granice, które nasza ludzka kondycja i natura każą nam szanować, podążając za tymi niekontrolowanymi pragnieniami, które w Księdze Mądrości przypisuje się ludziom niegodziwym lub tym, którzy nie uznają Boga jako punktu odniesienia dla swoich działań i nie mają nadziei na przyszłość.

Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka (por. Mk 7,20-23) – i objawia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych, a często także własnym – prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska, zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią zdominowani” – pisze papież w swoim wielkopostnym orędziu.

Rola Wielkiego Postu

„Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” (Rz 8,19) to hasło tegorocznego Wielkiego Postu. Synowie Boży to ludzie nawróceni i oczyszczeni z grzechów, ci, którzy poddali się pokucie i całkowitej skrusze. „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe” (2 Kor 5,17).
Droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy Paschalnej.
Wielki Post to sakramentalny znak nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne właśnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę. Pościć to uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych, przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlitwa pomaga w wyrzeczeniu się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja. Dzięki niej wiemy, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Jałmużna pozwala nam dostrzec bliźniego i jego potrzeby, dzielić się z innymi tym, co sami posiadamy.

Europa krzyżem bogata. Od Golgoty do Strasburga

Europa krzyżem bogata. Od Golgoty do Strasburga

Adam Bujak, kard. Stanisław Nagy

Zdecydowany głos w obronie krzyża w dobie otwartej walki z symbolem chrześcijańskiej wiary w szkołach, urzędach i tak zwanej przestrzeni publicznej. W imię fałszywie pojmowanej wolności i tolerancji walczy się nie tylko z odwiecznymi symbolami naszej wiary, lecz z nią samą. Na to zgody nie ma! Krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa od wieków inspiruje artystów do tworzenia wybitnych dzieł sztuki. Stanowi symbol chrześcijańskiej tradycji.

 

Komentarze (0)

  • Podpis:
    E-mail:
  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.