Benedykt XVI: „Bądź współpracownikiem prawdy”

Nasi autorzy

Benedykt XVI: „Bądź współpracownikiem prawdy”

Benedykt XVI odmawiający Różaniec w Kaplicy Objawień w Fatimie, fot. z książki

Benedykt XVI odmawiający Różaniec w Kaplicy Objawień w Fatimie, fot. z książki "Tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej. Życie Benedykta XVI" Jolanty Sosnowskiej, str. 202.

W towarzystwie niebiańskich błogosławieństw i rzymskiego słońca krąg uczniów papieża Benedykta XVI (Josepha Ratzingera) spotkał się po raz pierwszy w Rzymie. Było to pierwsze spotkanie po śmierci Benedykta, ale konferencji i publicznemu sympozjum towarzyszyło nie tylko jasne słońce, ale także wyraźnie naznaczona duchowa bliskość Josepha Ratzingera. Z pewnością przyczynił się do tego przewodni temat spotkania: „Być współpracownikiem prawdy”, który podjął sedno troski zmarłego Papieża, która ukształtowała go jako teologa, kapłana, biskupa, a także, jak wszyscy wiemy, właśnie papieża.

Witając około 100 uczestników publicznego sympozjum, ks. prof. Christoph Ohly, prawnik kanonista i rektor Uniwersytetu Teologii Katolickiej w Kolonii, jako przewodniczący nowego kręgu uczniów, podsumował odczucia wielu obecnych słowami: „Pożegnanie z tym ziemskim światem przedstawia jak zawsze, ale także szczególnie dla nas tu obecnych, odczuwalną cezurę. W przeszłości mieliśmy przyjemność cieszyć się obecnością Ojca Świętego na naszej konferencji, zarówno osobiście, jak i poprzez umożliwioną transmisję zewnętrzną. Jednak dzisiaj sytuacja jest inna. Mimo to, jako chrześcijanie wierzymy, że Papież jest obecny w inny sposób i wspiera nasze wysiłki z nieba”.

„Jeszcze w pierwszym roku po śmierci papieża Benedykta XVI, w naszej pracy teologicznej skupialiśmy się na jej głównym temacie, który nosi tytuł: ‘Być współpracownikiem prawdy’. Ten tytuł nawiązuje do motta Josepha Ratzingera, które przypomina o trzecim liście św. Jana (3 J 1,8). Naszą intencją jest wyraźne określenie głównych wytycznych tej pracy, jednocześnie pozostawiając miejsce na ważne indywidualne tematy, które będziemy rozwijać w przyszłości. Chcielibyśmy kontynuować misję, którą wyraża podtytuł naszego sympozjum: ‘Przeniesienie bogatego dziedzictwa papieża Benedykta XVI do przyszłości’. Te słowa odzwierciedlają naszą aspirację do zachowania żywej i inspirującej dynamiki,” kontynuował.

„Nasz cel to dokładny przegląd i lepsze zrozumienie teologicznych fundamentów, na których opierał się nasz zmarły papież Benedykt XVI. Chcemy zgłębić te główne przekonania i zasady, które kierowały jego nauczaniem. Z drugiej strony wspomniana dynamika ciągnie nas bezpośrednio w przyszłość, ponieważ spotkanie, na którym wspominamy słowa papieża Benedykta, skłania nas także do zastanowienia się nad ich aktualnością i możliwością wpływu na postęp dzisiejszego i jutrzejszego Kościoła. Otrzymaliśmy naprawdę wielki skarb, ‘bogate dziedzictwo’, które należy nieść w przyszłość i rozwijać,” dodał ks. prof. Ohly.

Opiekun kręgu uczniów, kardynał Kurt Koch, w sposób precyzyjny i zwięzły nakreślił podstawowe zasady myśli teologicznej papieża Benedykta pod hasłem „Myślenie wiarą Kościoła”. W duchu Josepha Ratzingera stało się jasne, że Bóg jest prawdą, rozumem, wszechmocną miłością i absolutną wolnością. Kardynał Koch, nawiązując do Josepha Ratzingera, doszedł do wniosku, że chrześcijaństwo „w swej najgłębszej istocie (...) jest spotkaniem z osobą Jezusa Chrystusa, w którym Bóg ostatecznie się objawił i który jest żywym Słowem Bożym”. „Pismo Święte i tradycja kościelna przekazują nam Boże objawienie i są nam dane, abyśmy mogli zostać wprowadzeni na osobiste spotkanie z Chrystusem. Prawdziwym odbiorcą Bożego objawienia w Jezusie Chrystusie jest wspólnota wiary Kościoła. Ponieważ Jezus Chrystus i Jego Ciało, Kościół, stanowią ze sobą nierozerwalną całość. To ujawnia najgłębszy powód, dla którego Joseph Ratzinger zawsze chciał wierzyć i myśleć wraz z wiarą Kościoła. Jego teologia jest konsekwentnie teologią Kościoła, która opiera się na objawieniu Bożym. Oto cenne dziedzictwo, jakie daje nam Joseph Ratzinger-Benedykt XVI. ze swoją teologią,” dodał kardynał Koch.

Teolog i bioetyk Ralph Weimann, który wykłada na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu oraz na Międzynarodowym Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie, poświęcił swoje wystąpienie prawdzie wiary w Objawieniu i zademonstrował w odniesieniu do obszernej i wielkiej teologii Ratzingera wiarę w przemawiającego Boga. Weimann określił podejście Boga do ludzi w Jezusie Chrystusie jako prawdę odkupieńczą: „Ponieważ objawienie stało się ciałem w Jezusie Chrystusie, nie chodzi zatem o opinie czy hipotezy, lecz o pewność. Joseph Ratzinger doszedł do tej pewności wcześnie. Stało się dla niego jasne, że nie zbawia prawda czysto abstrakcyjna i teoretyczna, lecz prawda objawiona w osobie Jezusa Chrystusa. To pokazuje najgłębszy powód, dla którego Joseph Ratzinger wybrał dla siebie dewizę biskupią: Współpracownik Prawdy. Kto trwa w prawdzie, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Papież Benedykt XVI potwierdził to w swoim duchowym testamencie. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, a Kościół, ze wszystkimi swoimi brakami, jest prawdziwie Jego Ciałem”.

W kontekście refleksji nad pięknem wiary i liturgią, Sven Leo Conrad z Bractwa św. Piotra podkreślał, że liturgia jest wyrazem czystej miłości i celebracją Boga. Michael Kunzler definiuje liturgię niebieską jako pełnię życia Boga Trójjedynego, gdzie Trzy Osoby komunikują się w doskonały sposób. Dodając, że papież Benedykt XVI podkreślał, że miłość Boga zwycięża śmierć i daje wieczność. Z kolei opat Maksymilian Heim zaznacza, że Eucharystia jest istotnym aktem, gdzie wierni jednoczą się z Panem. Celebrowanie Eucharystii to akt przekazywania dziedzictwa Pana, a przewodniczyć jej może jedynie ten, kto działa zgodnie z nauką Kościoła. Markus Graulich, podsekretarz dykasterii ds. tekstów prawnych, podkreśla rolę Kościoła w tworzeniu sprawiedliwego społeczeństwa i systemu prawnego. Dodając, że Benedykt XVI podnosi znaczenie kreatywnych mniejszości w promowaniu wartości wiary. Graulich, cytując Ratzingera, wskazuje, że Bóg może stać się wiarygodny w świecie poprzez ludzi, którzy przeżywają wiarę i są dotknięci przez Boga.

W moderowanej rozmowie z prawosławnym teologiem Stefanosem Athanasiou wieloletni bliski współpracownik Benedykta, Georg Gänswein, podkreślił praktyczne życie wiary Josepha Ratzingera. „Dla Benedykta wiara i rozum zawsze współgrały ze sobą w harmonii, nieustannie można było odczuć i doświadczyć, jak bliska była jego jedność wiary i rozumu. Joseph Ratzinger był uczciwym, tolerancyjnym i zawsze zainteresowanym rozmówcą, otwartym na inne opinie i przekonania. Dotyczy to szczególnie teologii, gdzie był bardzo otwarty na Kościół wschodni, ale wykazywał także zainteresowanie myśleniem chrześcijan protestantów,” powiedział Gänswein.

„Było to udane spotkanie w aurze zmarłego Papieża,” stwierdził jeden z uczestników. „Josephowi Ratzingerowi prawdopodobnie by się to podobało. Przede wszystkim dlatego, że chodziło o umieszczenie w centrum swojej pracy szczerej troski, która towarzyszyła mu przez całe życie, w sposób uzasadniony i zaangażowany: być i pozostać pracownikiem prawdy”.

Jeśli interesuje Cię życie Benedykta XVI, polecamy książkę "Tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej. Życie Benedykta XVI" Jolanty Sosnowskiej, gdzie autorka nie boi się własnych sądów i opinii, zwłaszcza jeśli chodzi o tytułową tajemnicę opuszczenia Łodzi Piotrowej, czyli rezygnacji z urzędu. Ale też bardzo często oddaje głos samemu bohaterowi książki. Niezwykle trafnie dobiera cytaty prezentujące aktualność i bogactwo myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, które są wielkim walorem tej wszechstronnej biografii. Dodatkowym atutem jest bogata warstwa ilustracyjna; blisko 200 zdjęć – w tym wiele autorstwa mistrza Adama Bujaka – zdjęć nie tylko samego papieża, ale też jego bliskich, jego ukochanej małej Ojczyzny, jak też dokumentujących długotrwałe związki ze św. Janem Pawłem II. Wspaniała pamiątka po wielkim papieżu rodem z Bawarii. Serdecznie polecamy!

Źródło: kath.net, TP

Tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej. Życie Benedykta XVI

Tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej. Życie Benedykta XVI

Jolanta Sosnowska

Benedykt XVI należał do największych w dziejach papieży – przyjaciół Rzeczypospolitej, co zostało w tej książce mocno zaakcentowane. Autorka, znana z wielu książek i artykułów m.in. upamiętniających św. Jana Pawła II, przedstawia tu wszakże całe życie Josepha Ratzingera. Poznajemy jego bawarskie korzenie, brnąc także przez ponure czasy hitlerowskiego reżimu.

 

Jan Paweł II i Benedykt XVI śladami Jezusa (niem) // Johannes Paul II. und Benedikt XVI. auf den Spuren Jesu

Jan Paweł II i Benedykt XVI śladami Jezusa (niem) // Johannes Paul II. und Benedikt XVI. auf den Spuren Jesu

Jan Paweł II, Benedykt XVI

Ziemia Święta i Rzym – nie wszyscy mogą wybrać się tam osobiście, by stąpać śladami Jezusa i św. Piotra. Ten album jednak pozwala każdemu odetchnąć atmosferą tamtych miejsc oraz poznać je z bliska. Wędrując po kartach książki pielgrzymujemy wspólnie z...

Komentarze (0)

  • Podpis:
    E-mail:
  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.