Komisja Europejska chce zmierzyć się z niedoborem pracowników. Czy ułatwienia formalne przyciągną chętnych spoza UE?

Nasi autorzy

Błękitny tydzień

Komisja Europejska chce zmierzyć się z niedoborem pracowników. Czy ułatwienia formalne przyciągną chętnych spoza UE?

W starzejących się krajach UE brakuje pracowników w wielu branżach. Fot. Pexels W starzejących się krajach UE brakuje pracowników w wielu branżach. Fot. Pexels Komisja Europejska zaproponowała zmiany w przepisach dotyczących pozwoleń na pracę i pobyt dla obywateli krajów spoza UE, aby uczynić Unię bardziej atrakcyjną i rozwiązać problem niedoboru pracowników o wymaganych kwalifikacjach na całym kontynencie. „Pracodawcy w UE borykają się z niedoborami aż w 28 zawodach” – stwierdziła w dokumencie Komisja. Sektory, w których problem ma charakter strukturalny, to turystyka, hotelarstwo, IT, zdrowie i logistyka.

Centralnym elementem propozycji jest rewizja przepisów dotyczących pobytu długoterminowego. Obecnie obywatele spoza UE, którzy mieszkają w UE od kilku lat, mogą ubiegać się o status rezydenta długoterminowego zarówno w kraju, w którym mieszkają, jak i na poziomie UE. Status ten zapewnia im równe prawa w kwestiach takich jak zatrudnienie i samozatrudnienie, edukacja, świadczenia społeczne i podatki. Pobyt długoterminowy w UE otwiera również możliwość przeniesienia się do innych krajów Unii pod pewnymi warunkami. Status rezydenta długoterminowego można uzyskać, jeśli dana osoba mieszkała „legalnie” w kraju UE przez pięć lat, nie wyjechała na dłużej niż sześć kolejnych miesięcy i  łącznie 10 miesięcy przez cały okres pobytu, ma wystarczające zasoby ekonomiczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Ocena tych środków na zlecenie Komisji Europejskiej wykazała, że ​​do tej pory skorzystało z nich niewielu obywateli spoza UE. Na przykład pracodawcy nadal muszą udowadniać, że nie są w stanie znaleźć kandydatów na lokalnym rynku, a zasady dotyczące rezydentów długoterminowych i członków ich rodzin są niespójne – wynika z oceny. Status rezydenta długoterminowego może również zostać utracony, jeśli jego posiadacz opuści UE na dłużej niż rok.

Komisja proponuje teraz uproszczenie tych przepisów, na przykład poprzez umożliwienie obywatelom spoza UE sumowania okresów pobytu w różnych krajach UE w celu spełnienia wymogu pięciu lat. Również może się liczyć czas spędzony w UE na studiach, a Komisja rozważa także automatyczne przyznanie statusu dzieciom urodzonym lub adoptowanym w kraju UE, w którym rodzice posiadają unijne zezwolenie na pobyt długoterminowy. Zanim jednak te propozycje staną się prawem, będą musiały zostać uzgodnione przez Parlament Europejski i Radę, tak że się będą mogły się  jeszcze zmienić.

W ramach pakietu Komisja zaproponowała również przejrzenie dyrektywy w sprawie „jednolitego zezwolenia”, która łączy w jednym wniosku zezwolenia na pracę i pobyt dla obywateli państw trzecich przemieszczających się do UE w celu podjęcia pracy. Nowe przepisy pozwoliłyby również posiadaczom zezwolenia na zmianę pracodawcy, co „zmniejszy podatność na wyzysk pracowników” – mówi Komisja. Inne inicjatywy ogłoszone w zeszłym tygodniu mają na celu zaradzenie niedoborom umiejętności i ułatwienie integracji na unijnym rynku pracy osób uciekających z Ukrainy. Do lata Komisja stworzy ogólnounijną platformę internetową, „pulę talentów UE”, aby dopasować umiejętności i kwalifikacje Ukraińców korzystających z tymczasowej ochrony do potencjalnych pracodawców w całej UE. Ten projekt pilotażowy powinien następnie zostać rozszerzony na wszystkich obywateli spoza UE, którzy zamierzają pracować w UE.

Komisja będzie również negocjować „partnerstwa talentów” z państwami członkowskimi UE i krajami trzecimi, w tym programy mobilności w zakresie pracy i szkoleń. Pierwsza z umów, z Marokiem, Tunezją i Egiptem, powinna zostać podpisana do końca roku. Ponadto Komisja planuje uzgodnić wzajemne „programy mobilności młodzieży”, umożliwiające młodym ludziom z krajów spoza UE pracę w UE przez określony czas, a młodym Europejczykom wykonywanie tego samego poza UE. Inne rozważane środki to ogólnounijne programy przyjęć dla założycieli firm rozpoczynających działalność i przedsiębiorców technologicznych, a także dla pracowników opieki długoterminowej, w obszarze, w którym wiele państw członkowskich ma trudności ze znalezieniem personelu.

Źródło: Dutch News, AM

Kwestie organizacji Unii Europejskiej omawia w swojej książce prof. Krzysztof Szczerski:

Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy

Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy

Krzysztof Szczerski

Wychodząc z pierwotnych koncepcji wspólnoty europejskiej, nawiązując do myśli tzw. Ojców Założycieli, autor Krzysztof Szczerski, politolog i polityk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego przestrzega - zgodnie z tym, co mówił w polskim Sejmie św. Jan Paweł II - przed redukowaniem wizji zjednoczonej Europy wyłącznie do jej aspektów ekonomicznych, politycznych oraz przed bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu życia.

 

Komentarze (0)

  • Podpis:
    E-mail:
  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.