Biskup Antoni Długosz znany jest z wielu programów telewizyjnych, książek oraz katechetycznych występów. Nosi piękne miano "biskupa od dzieci", wzbudza radość wszędzie, gdzie się pojawi. Ma swój niepowtarzalny sposób przybliżania najmłodszym Dobrej Nowiny. Wyjaśnia to następująco: "O Biblii mówię dzieciom w czasie teraźniejszym. To nie może być jak w bajce - za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Czas teraźniejszy pozwala dzieciom być czynnym uczestnikiem wydarzenia. Biblia nie jest przecież wspomnieniem, jest księgą żywą, którą odczytywać będziemy do końca życia. Wydarzenia historyczne przeminęły, ale misterium trwa. Chrystus nadal pisze historię Zbawienia na kanwie naszego życia".
W książce tej bp Antoni Długosz barwnie opowiada o wydarzeniach biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu, nie tylko zajmująco i stosownie do wieku swych słuchaczy, ale też - co bardzo ważne - pod kątem katolickim. Proponuje również młodemu Czytelnikowi odpowiedzi na ciekawe pytania oraz krótkie modlitwy. Książka przekazuje podstawową wiedzę biblijną.


Pismo Święte naszym przyjacielem 7


STARY TESTAMENT 10

Listonosze Pana Boga 13
Świat prezentem Pana Boga 17
Jestem Bożym dzieckiem 19
Dlaczego grzeszę? 21
Bóg zawsze nas kocha 25
Moi praprarodzice 27
Abraham ojcem wiary 31
Bóg przynosi nam wolność 34
Mojżesz wodzem, prorokiem i kapłanem 38
Bóg dochowuje obietnicy 42
Przykazania Boże darem Bożej miłości 45
Znaki obecności Boga 49
Królowie sługami Boga 51
Dawid Bożym królem 53
Prorocy ustami Pana Boga 56
Izajasz Bożym prorokiem 59
Psalmy pieśniami o Bogu i człowieku 61

NOWY TESTAMENT 64

Tajemnice różańca naszymi nauczycielami w poznawaniu życia Pana Jezusa 67
Palestyna - Ziemia Święta 69
Ewangeliści - malarzami Pana Jezusa 73
Kim będzie Jan Chrzciciel? 77
Zwiastowanie. Pan Bóg daje nadzieję przyjścia Pana Jezusa na ziemię 79
Nawiedzenie. Maryja przynosi Elżbiecie Pana Jezusa 81
Boże Narodzenie. Jezus przychodzi na ziemię 84
Poganie odnajdują Jezusa 87
Ofiarowanie w świątyni. Jezus jest naszym światłem 89
Znalezienie Pana Jezusa. Jezus uczy nas posłuszeństwa 93
Chrzest w Jordanie. Pan Jezus jest Synem Bożym 97
Jezus powołuje Apostołów 101
Objawienie Jezusa. Pan Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej 104
Jezus nawołuje do nawrócenia oraz naucza o Bożym królestwie 107
Jezus uczy w przypowieściach 108
Bohaterowie Jezusowych przypowieści 111
Jezus - lekarzem ciał i dusz 113
Uczniowie Jezusa 115
Jezus jest Panem praw przyrody 117
Św. Piotr - pierwszym papieżem 119
Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor 123
Ustanowienie Eucharystii. Jezus w Komunii Świętej 126
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu 129
Biczowanie Pana Jezusa 130
Ukoronowanie cierniem 131
Droga krzyżowa Pana Jezusa 133
Ukrzyżowanie Pana Jezusa 135
Jezus żyje - zmartwychwstał 137
Jezus wstępuje do nieba 139
Zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty darem Pana Jezusa 140
Wniebowzięcie Matki Bożej 143
Maryja jest Królową nieba i ziemi 145
Św. Paweł - apostoł Jezusa 149
Interpretatorzy słów i czynów Jezusa 151

Bóg zawsze nas kocha

Co przeżywasz i jak czujesz się, kiedy sprawisz przykrość mamusi, kiedy

nie posłuchasz tatusia, który smutny patrzy na ciebie? Ile wstydu i strachu

przeżywasz, gdy z powodu swego lenistwa dostajesz w szkole jedynki, bo nie

nauczyłeś się na pamięć wiersza, nie odrobiłeś zadań z matematyki lub z innego

przedmiotu? Przychodzi jednak nadzieja. Rodzice kochają mnie! Przeproszę

ich, a oni mi przebaczą! Oni chcą, abym stawał się dobrym dzieckiem. Będą

mi w tym pomagać! Także nauczyciele jako szkolni rodzice – przebaczcie mi!

Nauczę się i poprawię jedynkę! Nadzieja i wiara w miłość rodziców i nauczycieli

idzie z nami przez życie.

Nadzieję na możliwość powrotu do Boga, odzyskania utraconego Bożego

dziecięctwa, przyjaźni, daje Bóg pierwszym ludziom. Chociaż przez grzech

nieposłuszeństwa odchodzą od Boga – On nadal kocha ludzi. Ponieważ sami,

o własnych siłach nie będą mogli wrócić do Boga – zapowiada On, że pośle na

ziemię swojego Syna, który w imieniu grzesznych ludzi przeprosi Boga i przywróci

zerwaną przyjaźń (por. Rdz 3,15). Dzięki Bożemu Synowi ludzie staną

się Bożymi dziećmi. Syn Boży zwycięży także szatana, całkowicie go pokona.

Tym Synem Bożym jest Pan Jezus, którego rodzi Maryja. On zwycięża szatana

swoimi słowami i czynami. On zwycięża szatana śmiercią na krzyżu. Jezus

całym swoim życiem przywraca nam przyjaźń z Bogiem, to znaczy nas zbawia.

 

Jak to dobrze Panie Boże, że po grzechu pierwszych ludzi dajesz w prezencie

nadzieję: przyjdzie na ziemię Pan Jezus! On zwycięży diabła i zbawi wszystkich

ludzi! Dziękujemy za Twoją ojcowską miłość! Dziękujemy za Jezusa Zbawiciela!

Starajmy się każdego dnia dziękować Matce Bożej, że zgodziła się

zostać matką Pana Jezusa.

 

 

Moi praprarodzice

Podczas przeglądania rodzinnego albumu dostrzegasz na zdjęciach twarze

nieznanych ci ludzi. Pytasz wtedy rodziców: kim jest ten pan? kim jest ta pani?

Mamusia z uśmiechem odpowiada: „Tym nieznanym ci panem jest twój pradziadek.

Poważnie wygląda, ma długie wąsy, brodę. A ta pani w kapeluszu – to jego

matka, czyli twoja praprababcia. Nosisz nazwisko swego prapradziadka, który

zostawił nam dom, duży zegar stojący w pokoju, a także złoty krzyżyk, który

nosisz na piersi”. Opowieść mamy tak cię zaciekawia, że chcesz dowiedzieć się

czegoś więcej o korzeniach swojej rodziny.

Kim byli nasi przodkowie, czyli nasi prapraprarodzice?

Rodzina Boża – Kościół, do którego należymy, ma także swoich prapraprarodziców.

Wiele lat przed narodzeniem Pana Jezusa każdy Izraelita zna imiona

swoich przodków. Chętnie wspomina po kolei tych, którzy przekazywali mu

życie i spadek, czyli rodzinną własność, rodzinny majątek. Wspomina nie tylko

imiona swych najważniejszych pradziadków, dziadków i ojca, ale także imiona

tych, którzy dali początek całemu narodowi izraelskiemu. Owych ludzi nazywamy

patriarchami, czyli starożytnymi ojcami, pradziadkami, praojcami. Do

najważniejszych patriarchów należą: Abraham, Izaak, Jakub – któremu Pan Bóg

zmienił później imię na Izrael oraz jego dwunastu synów. Dwunastu synów Jakuba

założyło dwanaście rodzin, które rozrosły się w dwanaście pokoleń Izraela.

Z dwunastu pokoleń Izraela powstał naród wybrany. Pradziadkowie i praojcowie

narodu żydowskiego należą do rodziny Pana Jezusa – naszego Kościoła. Oni

zajmą ziemię, na której urodzi się i będzie nauczał Pan Jezus. Każdy z głównych

patriarchów swoim życiem pouczy ludzi, jak powinni oni kochać Boga.

Abram, któremu Bóg zmienia imię na Abraham – żyje 1800 lat przed narodzeniem

Pana Jezusa. Pan Bóg wybiera go na ojca swojego narodu (por. Rdz 12,1–3).

Abraham posłuszny wędruje ze swoją rodziną do ziemi Kanaan, którą daje mu

Pan Bóg. Abraham i jego rodzina są wdzięczni Bogu, dlatego rozmawiają tylko

z jedynym, prawdziwym Bogiem i Jemu służą. Abraham bardzo kocha Boga.

Postanawia ofiarować Mu najcenniejszy dar – swojego jedynego syna Izaaka

(por. Rdz 22,1–19). Lecz Pan Bóg nie pozwala na zabijanie i składanie ofiar

z ludzi. Pozwoli jedynie na śmierć krzyżową Pana Jezusa. Abraham otrzymuje

obietnicę, że przez jego rodzinę spłynie błogosławieństwo na wszystkich ludzi

(por. Rdz 22,15–17). Tym błogosławieństwem będzie Pan Jezus.

Izaak – syn Abrahama – da narodowi dwóch synów: Ezawa i Jakuba. Jakub

zrobi wiele zła w swoim życiu. Kiedy nawróci się i wypowie grzechy przed

Bogiem, Bóg zmieni mu imię. Z grzesznego Jakuba – stanie się Izraelem, czyli

„ojcem narodu Boga” (por. Rdz 32,29).

 

Pomyśl:

Dwunastu synów Izraela daje początek dwunastu rodzinom, z których powstaje

Boży naród – Izrael. Do tego narodu należy Pan Jezus. Jego pradziadkami

i praojcami są Abraham, Izaak i Jakub. Oni są także praojcami naszego narodu

– Bożej Rodziny – Kościoła Pana Jezusa.

 

Módl się:

Panie Boże, dziękuję Ci za tych prarodziców, którzy przygotowują naród Panu

Jezusowi. Dziękuję za moich pradziadków i prarodziców, dzięki którym mam

swoją rodzinę i swój kraj. Dziękuję za moich przodków, którzy przyjmują chrzest

w 966 roku i dzięki ich zgodzie Polska wchodzi do rodziny Twojego Kościoła.

 

Biblia Młodych. Opowieści ze Starego i Nowego Testamentu; Jolanta Szczerbińska, „Niedziela”

Bp Antoni Długosz opublikował właśnie w wydawnictwie Biały Kruk bogato ilustrowaną „Biblię młodych. Opowieści ze Starego i Nowego Testamentu”. W swej książce przedstawia dzieciom, także tym starszym, najważniejsze wydarzenia ze Starego i z Nowego Testamentu. Wybranych tematów biblijnych jest niemało, bo w sumie aż 51. Autor snuje opowieści językiem dla młodych zrozumiałym, odnosi biblijne sprawy do ich codzienności i jednocześnie skłania Czytelników do refleksji na miarę wieku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum. Ukazując podobieństwo ich życia do życia ludzi w czasach starotestamentowych oraz w czasach Pana Jezusa, ukazuje tym samym aktualność Pisma Świętego.

Biblia Młodych. Opowieści ze Starego i Nowego Testamentu; rynek-ksiazki.pl

„Biblia młodych” to świetny sposób by dotrzeć ze Słowem Bożym do dzieci. Biskup Antoni Długosz znany jest z wielu programów telewizyjnych, katechetycznych występów oraz jako autor książek. To rozśpiewany i uśmiechnięty kaznodzieja, który potrafi świetnie znaleźć wspólny język ze swoim audytorium, nosi zresztą miano „biskupa od dzieci”, wzbudza radość wszędzie, gdzie się pojawi. W swój niepowtarzalny sposób przybliża młodym wiernym Pismo Święte. (…) Każdą opowieść kończy krótką modlitwą, refleksją czy propozycją postanowienia, dzięki czemu treść poszczególnych fragmentów Biblii zapada w pamięć i pozwala już w tak młodym wieku kształtować wiarę.

Opinie o produkcie (0)

do góry

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl