Prof. Janusz Kawecki, członek KRRiT: Protestuję. Żądam. Proszę. W obronie Kościoła katolickiego!

Nasi autorzy

Prof. Janusz Kawecki, członek KRRiT: Protestuję. Żądam. Proszę. W obronie Kościoła katolickiego!

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach  Fot. Adam Bujak/Archidiecezja Krakowska Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Fot. Adam Bujak/Archidiecezja Krakowska

W Kościół katolicki i katolików w Polsce uderza się nagminnie kłamstwem, insynuacjami, manipulacją. Jedynie intensywność tych uderzeń zmienia się w różnych okresach, ale nie ustaje. Celem tych ataków jest zawsze naruszenie naszej godności i wiarygodności. W ostatnim okresie jednak dochodzi do bezprecedensowych, napastliwych wystąpień na forach publicznych. Wyzwiska (ostatnio: przyrównywanie nas do świń w błocie), profanowanie naszych świętości (ostatnio: wykorzystywanie jasnogórskiej ikony Matki Bożej jako instrumentu propagandy LGBT), napaści na budynki kościelne i klasztorne (ostatnio: rozwieszanie na tych murach plakatów ze sprofanowanymi obrazami), pikiety z obraźliwymi banerami i głośnikami przed budynkami kurii, zagłuszanie modlitwy prowadzonej w kościołach, rozpowszechnianie oszczerstw skierowanych przeciwko pasterzom naszego Kościoła, rozciąganie incydentalnych przypadków podejrzenia o naruszenie prawa na wszystkich kapłanów – to tylko niektóre sposoby atakowania godności ludzkiej. Działania lokalne, przeważnie nielicznych atakujących są wzmacniane przez media w ich zwielokrotnionym i często zmanipulowanym przekazie. Tak się dzieje np. z profanacją ikony Matki Bożej, której sprofanowany wizerunek jest wielokrotnie powtarzany jako ilustracja kolejnych informacji. Czyni się tak zapewne, aby zwielokrotnić ból odczuwany przez osoby wierzące. Stanowczo protestuję przeciwko takim działaniom.

W sytuacjach opisanych wyżej otaczam kapłanów i Kościół jeszcze intensywniejszą modlitwą. Sięgam też do publikowanych zbiorów świadectw wiernych o kapłanach i ich posłudze duszpasterskiej. „Kapłan w moim życiu” – to jeden z takich zbiorów. Przywołuję też z pamięci bardzo wielu duchownych, których Pan Bóg postawił na drodze mego życia. Postawa ich wszystkich wykazywana często w bardzo trudnych sytuacjach jest – jak się okazuje – skutecznym lekarstwem na zaśmiecanie przez przeciwników Kościoła przestrzeni komunikacji istniejącej wokół mnie i moich bliskich. To oczywiście nie wystarczy. Trzeba nam dawać świadectwo, że nie zgadzamy się na naruszanie godności wierzących, że we wspólnocie sprzeciwiamy się temu, protestujemy. Grzech trzeba usuwać z naszego życia, ale nie można przy takim rażeniu niszczyć wiele, znacznie więcej dobra. Protestuję więc przeciwko organizowanym i zwielokrotnionym przez media atakom na Kościół, na kapłanów i ich przełożonych in gremio. Ataki te odbieram jako dyskryminowanie katolików w życiu społecznym.

W demokratycznej Polsce nie może być przyzwolenia na publiczne podważanie dobrego imienia żadnego obywatela, w tym również kapłana, bez przeprowadzenia wymaganych prawem procedur. Nie może być naszej zgody na naruszanie godności żadnego człowieka, w tym również kapłana. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej godność uznaje za źródło wolności i praw (por. art. 30) i nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony tej godności. Żądam więc od policji, prokuratorów i sędziów zrealizowania konstytucyjnej ochrony godności katolików, w tym również kapłanów. Godność ta jest systematycznie naruszana przez publiczne znieważanie katolików, znieważanie naszych miejsc modlitw i świętych wizerunków, przez utrudnianie modlitwy, przez bezprawne podważanie wiarygodności naszych pasterzy, w tym także medialne uderzanie w św. Jana Pawła II, który całym swym życiem wykazał, że jest wiarygodnym świadkiem Chrystusa.

W minioną sobotę (18 maja, w 99. rocznicę urodzin Papieża-Polaka) przeprowadzono bezprecedensowe ataki na następcę ks. kard. Karola Wojtyły na stolicy krakowskiej. Atakowano naszego Pasterza w Poznaniu i w Krakowie. Nie mogę w tej sprawie zamilczeć. Okazuję swój ból i protestuję przeciwko takim działaniom owych, przecież nielicznych grupek osób i działaniom tych mediów, które owe wyczyny zwielokrotniły. Żądam też od władzy publicznej skutecznej ochrony przed tego rodzaju atakami agresji i nienawiści. A od tych mediów, które bezwolnie uczestniczyły w zwielokrotnianiu tej agresji oczekuję roztropności w przekazywaniu tego rodzaju informacji.

Proszę wszystkich katolików w Polsce, abyśmy jednoczyli się w sprzeciwie wobec opisanych tu naruszeń naszej godności. Proszę o wzajemne wspieranie się w tym sprzeciwie. Proszę o wspieranie naszych kapłanów, szczerze oddanych Panu Bogu i wspólnotom wiernych, którzy swoim życiem odważnie świadczą o Chrystusie. Możemy wspierać ich modlitwą, dobrym słowem i sprzeciwem wobec czynów naruszających ich godność i mających osłabić ich zapał duszpasterski. Nie lękajmy się wspierać dobra, sprzeciwiać się niesprawiedliwym ocenom rozciąganym na całe środowisko.

I wreszcie ostatnią prośbę kieruję do Pasterza mojej, Krakowskiej Archidiecezji. Ekscelencjo, bądź nadal takim, jak dotychczas, odważnym i niestrudzonym w prowadzeniu nas do Chrystusa. Bądź pewien, że idziemy za Tobą i dlatego nie lękamy się zła.

Profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Kraków, dnia 21 maja 2019 roku

 

Komentarze (54)

 • Podpis:
  E-mail:
 • Jerzy Mrugalski

  Bezdyskusyjnie popieram.

 • Czesław Krawczyk

  A gdzie jest ks. Stanisław Dziwisz, to słuchacze jego sławnych "rekolekcji" z PO patronują tym skandalicznym zachowaniom...

 • Piotr Kukla

  Popieram w Całości! Życzę powodzenia w działaniu Panie profesorze !

 • Małgorzata Woźniak

  Panie Profesorze popieramy wraz z mężem Pański komentarz. Małgorzata i Mieczysław Woźniakowie.

 • JERZY STOLFA

  W pełni popieramy komentarz Pana Profesora Piotra Witakowskiego - nic dodać, nic ująć. Beata i Jerzy Stolfowie

 • Jadwiga Arnold

  Popieram!

 • Piotr Witakowski

  Szanowny Panie Profesorze, Jestem zszokowany pojawieniem się w sferze publicznej zmasowanej akcji antykościelnej porównywalnej jedynie z atakami za czasów stalinowskich. Co więcej, nie widzę, aby słowa pana Jażdżewskiego lub pani Scheuring-Wielgus wywoływały potępienie i protesty ze strony organizacji katolickich. Taki przyszedł czas, że każdy z nas nie oglądając się na innych musi dawać świadectwo - i prawdzie i wierze i przywiązaniu do Kościoła. Pamiętajmy o słowach Księcia Poetów - “idź wyprostowany wśród tych co na kolanach wśród odwróconych plecami i obalonych w proch ocalałeś nie po to aby żyć masz mało czasu trzeba dać świadectwo” Panie Profesorze, dziękuję za pańskie świadectwo Piotr Witakowski

 • Janina Szymanowicz

  Popieram, Janina Szymanowicz - AKO Katowice

 • Michał Kozioł

  Popieram!

 • Wincenty Podobiński

  Popieram.

 • dr jan Odręka

  Popieram. Ksiądz z Tylawy to mój kolega. To że pociumkał to nie znaczy że jesst ohydnym pedofilem. Jest tylko człowiekiem trochę grzesznym.

 • Bożena

  Popieram. Jeżeli mamy być równi wobec prawa,to dlaczego podaje się pełne dane osobowe księży, biskupów,ostatnio kardynała ?? Przecież przepisy na to nie pozwalaja ?

 • dr Krystyna Rakoczy-Pindor

  Popieram!

 • W.Bochniak

  POPIERAM! Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Bochniak - AKO Kraków

 • Bożena

  Popieram. Jeżeli mamy być równi wobec prawa,to dlaczego podaje się pełne dane osobowe księży, biskupów,ostatnio kardynała ?? Przecież przepisy na to nie pozwalaja ?

 • Zbigniew Zegan, prof. sen. ASP

  Dziękuję Panu Profesorowi Kaweckiemu za godny list i w pełni go popieram.

 • Stanisław Mikołajczak

  Zdecydowanie popieram

 • Anna Wierzbicka-Bogacz

  Popieram! Brońmy naszych wartości i naszej wiary.

 • Prof.B.Barchański

  Protest popieram.

 • JERZY ROMAN FLOREK

  RZECZYWIŚĆIE TAK JEST JAK PISZE PAN PROFESOR I TRZEBA TEGO BRONIĆ BO NASZA WIARA JEST BARDZO TOLERANCYJNA I INNYCH NIE ATAKUJE A KTO KOŚĆIÓŁ ATAKUJE TO Z KOŚĆIOŁEM NIE WYGRA KOŚĆIÓŁ WYJDZIE Z TEGO UMOCNIONY A DOBRO ZWYCIĘŻY POPIERAM I POZDRAWIAM

 • prof. Grazyna Korpal

  popieram

 • Kazximierz Korus

  zdecydowanie popieram prof. dr hab. Kazimierz Korus, członek korespondent PAU

 • Antonina

  Nareszcie! Popieram protest. Poznaniakom, trzeba przypomnieć "Chór Słowików"

 • Kazimierz Korus

  Zdecydowanie popieram Kazimierz Korus, prof. zwyczajny UJ., czł. koresp. PAU

 • Jerzy K.Bieńkowski

  Jeden odważny profesor wśród tak wielu...

 • Maria Korytowska

  Popieram w całej rozciągłości

 • Sewerynski

  Popieram. prof. Michał Seweryński

 • Jozef Dańko

  Mam wiele lat . Od zawsze Duchowni Kościoła Katolickiego byli dla mnie ostoją i pomocą duchowną. Panu Profesorowi Kaweckiemu bardzo dziękuję. Proszę o dalszą niezłomność w walce o najistotniejsze elementy naszej narodowej tożsamości.Popieram protest.

 • Jacek Rońda

  Popieram i wzywam władzę do działania w zakresie ochrony dóbr osobistych naszych duszpasterzy.

 • Maria Sapor

  Popieram!

 • Lucjan Sapa

  Popieram!

 • ELŻBIETA MALINOWSKA

  JA RÓWNIEŻ POD TYM SIĘ PODPISUJĘ

 • Zbigniew Porada

  Popieram

 • Krystyna Kurek

  Popieram!

 • Maria Bogacz-Kostrzewa

  Popieram!

 • Stanisław Kostrzewa

  Popieram!

 • Zofia Kostrzewa

  Popieram!

 • Krzysztof Kostrzewa

  Popieram!

 • Wojciech Mayer

  Popieram!

 • Wojciech Kucewicz

  Popieram

 • Zbigniew Trzupek

  POPIERAM !!!

 • Elżbieta Jastrzębska

  POPIERAM !!!

 • Antoni Kapuściński

  Popieram

 • Małgorzata i Hubert Mełgesowie

  Serdecznie popieramy - dobrze, że Pan Profesor Janusz Kawecki tak dobitnie zwrócił uwagę na bardzo ważny problem w Polsce.

 • Krzysztof Pieła

  Popieram!!

 • Wit Foryś

  Popieram

 • Stanislaw Sedziwy

  Popieram!

 • Teresa Bałuk-Ulewiczowa

  Jako wyznawczyni Chrystusa a także obywatelka RP - wyrażam swoje poparcie dla stanowiska p. prof. Janusza Kaweckiego. In hoc signo vinces.

 • Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

  W pełni popieram

 • dr n. hum. Marek Mariusz Tytko, nauczyciel akademicki UJ, Kraków

  Popieram w pełni oświadczenie (stanowisko, protest) p. prof. dra hab. inż. Janusza Kaweckiego (z dnia 21 v 2019 r.) złożone publicznie w obronie Kościoła Katolickiego, szczególnie w obronie przezacnego Arcybiskupa Krakowskiego - Jego Eminencji ks. prof. Marka Jędraszewskiego i solidaryzuję się jako katolik z treściami zawartymi w tym tekście.

 • Agnieszka Sokół

  Wobec powagi sytuacji z pełnym przekonaniem podpisuję się pod słowami Profesora Kaweckiego.

 • Lech Galicki

  Całkowicie popieram. Tak, tak. Szczęść Boże Panie profesorze.

 • Kazimierz Jarząbek

  Zgadzam się z oświadczeniem Pana Profesora Janusza Kaweckiego, czemu wcześniej niejednokrotnie dałem wyraz na moim profilu FB i na moim blogu.

 • Urszula

  Jezu pomóż Matko ratuj. Każdy ma prawo bronić prawdy i swojej gidnosci.

 • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.