Papież Benedykt XVI: Świat bez Boga jest światem bez znaczenia.

Nasi autorzy

Papież Benedykt XVI: Świat bez Boga jest światem bez znaczenia.

 Papież Benedykt XVI Papież Benedykt XVI

W krótkim komentarzu dla niemieckiego katolickiego czasopisma Herder Korrespondenz Benedykt XVI odpowiada Birgit Aschmann, profesor historii, która skrytykowała jego list z kwietnia 2019 r. na temat kryzysu w Kościele związanego z wykorzystywaniem seksualnym. W swojej wypowiedzi papież senior nazywa tę krytykę „typową dla ogólnego braku w odbiorze mojego tekstu”. „Zauważam, że na czterech stronach artykułu pani Aschmann” – pisze – „słowo ‘Bóg’, które uczyniłem centralnym aspektem tej kwestii, nie pojawia się ani razu”.

Papież Benedykt XVI napisał wcześniej obszerny tekst dla papieża Franciszka i kardynała Pietro Parolina jako swego rodzaju wkład w szczyt w sprawie wykorzystywania seksualnego w Rzymie w lutym 2019 r. W kwietniu papież emeryt postanowił opublikować go i w ten sposób udostępnić szerszemu kręgowi odbiorców. W tekście tym podkreśla wpływ rewolucji kulturalnej lat 60., która podważyła moralność seksualną i wywarła wpływ na postępowanie wielu księży. Jak napisał: „Jedną ze swobód, które rewolucja z 1968 roku chciała wywalczyć, była całkowita wolność seksualna, która nie dopuszczała już żadnych norm”. Po opisaniu, w jaki sposób rozwiązłość weszła także do katolickich seminariów i jak podniosła liczbę przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele, Benedykt XVI zadaje pytanie, jak rozwiązać ten obecny poważny kryzys i zło: „Dlaczego pedofilia mogła osiągnąć takie rozmiary? Ostatecznie powodem jest brak Boga”.

Wielokrotnie w swoim tekście papież Benedykt mówi o Bogu: „Moc zła wynika z naszej odmowy kochania Boga. Odkupiony jest ten, kto powierza się miłości Boga. Nasze nieodkupienie opiera się na niemożności kochania Boga. Nauka kochania Boga jest zatem drogą odkupienia ludzi”. Stwierdza dalej, że „świat bez Boga może być tylko światem bez znaczenia”, dodając, że „nie ma wtedy żadnych standardów dobra czy zła”. Zatem dla papieża sposobem rozwiązania kryzysu związanego z nadużyciami jest powrót do Boga i Jego przykazań.

W odpowiedziach na jego list z kwietnia 2019 r. wielu niemieckich teologów było szczególnie oburzonych, że papież Benedykt skrytykował rewolucję seksualną lat 60. , którą oni wysoko cenią. Dotyczy to również profesor Aschmann, która odrzuca jego krytykę rewolucji z 1968 r. i twierdzi, że winna jest raczej papieska encyklika Humanae Vitae . Nie zezwalając na sztuczną antykoncepcję, Humanae Vitae miała wyrządzić szkody, naruszając ludzką wolność sumienia. Dla prof. Aschmann „prawdziwe katolickie cierpienie” zaczęło się od Humanae Vitae, ponieważ ludziom nie podobało się, że Kościół „wtrącał się w praktyki seksualne małżonków”. Ubolewa ona nad „restrykcyjną” doktrynalną postawą, „daleką od (…) prawdziwego życia”. Dlatego argumentuje, że Kościół nie był w stanie właściwie odpowiedzieć na „potrzeby seksualne” niektórych swoich kapłanów.

Według profesor Aschmann kryzys związany z wykorzystywaniem seksualnym został zatem „stworzony” przez Kościół ze względu na jego restrykcyjne nauczanie o seksualności. Jej zdaniem wiele par „zdystansowało się” od Kościoła po Humanae Vitae. Jak twierdzi, to „brak umiejętności mówienia” o seksualności i frustracja tym faktem skłoniły księży do „poszukiwania kontaktów seksualnych z innymi mężczyznami i kobietami, a także z dziećmi”.

Aschmann jest członkinią Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików, znaczącej świeckiej organizacji, która domaga się święceń dla kobiet, małżeństw księży i zmiany nauczania Kościoła na temat seksualności.

Papież Benedykt, odpowiadając na krytykę Aschmann, przypomina jej, że ani razu nie wspomina ona o Bogu, podczas gdy on pisał, że „świat bez Boga może być tylko światem bez znaczenia”. Cytuje także własne słowa z kwietniowego listu, zgodnie z którymi społeczeństwo na Zachodzie zapomina o Bogu i wraz z tym traci swoją „miarę człowieczeństwa”.

„O ile widzę” - pisze Benedykt w końcowym akapicie - „Bóg nie pojawia się w większości reakcji na mój list i w związku z tym nie omawia się tego, co właśnie pragnąłem podkreślić jako sedno tej kwestii. Ten fakt ukazuje mi powagę sytuacji, w której słowo ‘Bóg” nawet w teologii często wydaje się znajdować na marginesie”.

Źródło: Life Site News

Z serca błogosławię. Pielgrzymka Apostolska do Polski 2006

Z serca błogosławię. Pielgrzymka Apostolska do Polski 2006

Adam Bujak, Benedykt XVI, Marcin Bujak, Arturo Mari

Dokładna artystyczna dokumentacja wydarzeń z każdego miejsca, gdzie Benedykt XVI spotykał się z wiernymi. Przekaz papieskiego nauczania. Wszystkie homilie i przemówienia Ojca Świętego. Precyzyjne podpisy pod zdjęcia, bogate w treści układają się we frapującą opowieść. Najwyższy poziom edytorski. Światowej sławy fotografowie papiescy Adam Bujak i Arturo Mari wspomagani przez młody talent Marcina Bujaka (syna Adama). Byli wszędzie z Benedyktem XVI.


Komentarze (0)

  • Podpis:
    E-mail:
  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.