Czy "Komisja do spraw etyki w nauce" jest etyczna - pyta w liście prof. P. Witakowski i 67 naukowców

Nasi autorzy

Czy "Komisja do spraw etyki w nauce" jest etyczna - pyta w liście prof. P. Witakowski i 67 naukowców

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku w Warszawie. Fot.: Wikimedia / Adrian Grycuk Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku w Warszawie. Fot.: Wikimedia / Adrian Grycuk

 

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Przewodniczący

Komisji do spraw etyki w nauce PAN

Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

 

Warszawa, 12 czerwca 2018 r.

 

Szanowny Panie Profesorze,

W Gazecie Polskiej Codziennie z dnia 28 maja br., znalazła się jako temat dnia poniższa informacja,

 

[w oryginale listu - zob. plik na dole strony - w tym miejscu zamieszczono skan strony z GPC, na której pojawia się następująca informacja w rubryce "Temat dnia", z nagłówkiem BARBARZYŃCA "Wojciech Jabłoński dr politologii UW ogłosił na Twitterze akcję oddawania moczu na pomnik Smoleński. Obiecał obecność kamer zagranicznych mediów i bezkarność. Grozi nam jedynie grzywna za oddawanie moczu w miejscach publicznych."]

 

którą znależć można i w innych mediach zarówno drukowanych jak i elektronicznych. Wynika z niej, że dr Wojciech Jabłoński z UW publicznie nawołuje do publicznego znieważania pomnika upamiętniającego śmierć 96 ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

 

Rektor UW Marcin Pałys w odpowiedzi na list w tej sprawie stwierdził, że – „Wielokrotnie już wyjaśnialiśmy wszystkim mediom, że p. Jabłoński od 2016 r. nie jest naszym pracownikiem” oraz, że „To smutne, bo wygląda na to że wprowadzili w błąd także Panów”.

 

Jak widać przedmiotem smutku Rektora UW nie jest zachowanie dra Wojciecha Jabłońskiego, lecz jedynie informacji, iż od 2016 nie jest on pracownikiem UW. Skądinąd ze strony UW nie pojawiła się żadne potępienie ani inicjatora ani samej akcji zaproponowanej przez wieloletniego pracownika UW.

 

Szanowny Panie Profesorze, kieruje Pan Komisją ds. etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk, a więc ciałem, które swą jurysdykcją obejmuje wszystkich pracowników nauki i stoi na straży Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2016 r. Właśnie w Preambule do tego kodeksu czytamy:

 

„Kodeks etyki pracownika naukowego opiera się na podstawowych zasadach etyki, uznanych w naszym kręgu kulturowym za naturalne i powszechnie obowiązujące. Uznanie tych zasad zostało przyjęte jako fundament, bez potrzeby analizy źródła tego przeświadczenia. Za podstawowe zasady etyki uznaje się tu poszanowanie godności człowieka oraz życia we wszystkich jego przejawach, prawdomówność, uczciwość, obowiązek przestrzegania przyjętych zobowiązań oraz uznanie prawa do wolności przekonań i prawa własności. Strażnikiem w sprawach etycznych danej osoby jest sumienie, natomiast ocena faktów i czynów zewnętrznych naruszających dobra innych osób podlega osądowi wiarygodnych gremiów”.

 

Wierząc, że kierowana przez Pana Komisja ds. etyki w nauce stanowi właśnie „wiarygodne gremium” zwracamy się z prośbą o osąd etyczny akcji zainicjowanej przez doktora Wojciecha Jabłońskiego jak też osąd samego inicjatora. Wobec braku reakcji ze strony Uniwersytetu Warszawskiego jedynie publiczny osąd tych wydarzeń przez Komisję ds. etyki w nauce może zdjąć odium hańby, jakie pada na wszystkie oficjalne instytucje nauki polskiej z tytułu ich milczącego przyzwolenia na zdziczenie obyczajów wśród pracowników nauki.

 

Do wiadomości

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

4. Prezes Polskiej Akademii Nauk

5. Rektorzy wyższych uczelni

 

Podpisało 67 niżej wymienionych pracowników nauki

Za zgodność podpisów – Piotr Witakowski

 

/ - /

Podpisy

1. Dr hab. inż. Piotr Witakowski, emeryt. prof. AGH

2. Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

3. Prof. dr hab. Lucjan Piela,

4. Dr Ryszard Kopiecki, absolwent i wieloletni wykładowca UW

5. Dr hab. Leszek Stolarczyk, prof. UW

6. Prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski

 

Str. 2/2

 

7. Prof. zw. dr hab. Mariusz Ziółkowski

8. prof. dr hab. inż. Grzegorz Eugeniusz Jemielita

9. Prof. dr hab. Witold Daniel Dobrowolski, Instytut Fizyki PAN

10. Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

11. Dr hab. Marek Gutowski, adiunkt w Instytucie Fizyki PAN

12. Dr hab. Inż. Zbigniew Gajek, prof. INTiBS PAN, Wrocław

13. Prof. dr hab. Artur Terzyk - Wydział Chemii UMK w Toruniu

14. Dr hab. inż. Jerzy Głuch prof. nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej

15. Prof. dr hab. Sławomir Szymański, profesor emerytowany, Instytut Chemii Fizycznej PAN

16. Dr hab. Piotr Tomczak, prof. UAM

17. Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, emeryt. prof. WPiA UMK

18. Prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski

19. Dr hab. Grzegorz Musiał, prof. UAM i WSKSiM

20. Prof. dr hab. Andrzej Borzymowski, emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej.

21. Dr hab. Marek Wolf, prof. ndzw. UKSW

22. Dr hab. Wit Foryś, UJ, AGH

23. Prof. dr hab. Maria Korytowska

24. Dr n. hum. Marek Mariusz Tytko, pedagog, historyk sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,

25. Mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków.

26. Profesor Stanisław Mikołajczak, Przewodniczący AKO Poznań

27. Mgr inż. Mariusz Klapper, emeryt, AKO Kraków

28. Prof. dr hab Stefan Sokołowski

29. Dr hab. inż. Ryszard Golański

30. Prof. dr hab Zbigniew Czarnocki

31. Prof. zw. dr hab. med. Lech Torliński

32. Prof. zw. dr hab. inż. Jacek F. Gieras, IEEE Fellow

33. Dr Mirosław Boruta, socjolog, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

34. Dr Elżbieta Morawiec

35. Dr hab. inż. Andrzej Pfitzner, prof. PW

36. Prof. dr hab. Krzysztof Cena, AKO Kraków

37. Mgr Irena Gąsior

38. Dr hab. Jacek Wójcik

39. Prof. zw. dr hab. inż. A.Korbel

40. Dr hab. Adam Korytowski, emerytowany prof. n. AGH

41. Prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek, prof. zw. w Instytucie Farmaceutycznym

42. Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, prof. zw. Politechniki Gdańskiej

43. Prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda

44. Prof. Jerzy Konior, Instytut Fizyki UJ

45. Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda

46. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga , dr h.c. multi Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1996-2002

47. Dr inż. Andrzej Augustynek

48. Prof. zw. dr hab Zbigniew Jelonek

49. Dr hab. inż. Wojciech Fabianowski, Politechnika Warszawska

50. Prof. dr hab. Robert Gałązka, czł. rzeczywisty PAN, prof. zwyczajny w Instytucie Fizyki PAN.

51. Dr hab. Barbara Marczuk, UJ

52. Mgr inż. Andrzej Ossowski

53. Dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. pracownik naukowy AGH

54. Prof. zw. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ

55. Dr med. Andrzej Przybyszowski, em. ordynator Chirurgii Szpitala Specj. w Nowym Sączu

56. Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, wykładowca na Politechnice Krakowskiej

57. Prof. dr hab. Romuald Lemański

58. Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, przewodniczący AKO Katowice

59. Prof. zw. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski, emeryt Politechniki Warszawskiej, b. minister Edukacji Narodowej

60. Dr Janusz Kamocki, emeryt, etnograf, wieloletni wykładowca na UMCS i U.Śl.

61. Dr inż. Adam Kisiel, redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"

62. Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Wydział Fizyki UAM.

63. Dr inż. Marek Maj - adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej i prezes Stowarzyszenia

Koinonia Jan Chrzciciel

64. Dr hab. inż. Andrzej Ubysz - profesor nadzw. na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej

65. Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński – KUL

66. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner, emerytowany prof. zwyczajny, AGH w Krakowie

67. dr hab. inż. Jerzy Z. Sobolewski, emeryt. prof. PW

Komentarze (0)

  • Podpis:
    E-mail:
  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.