Zapraszamy do wakacyjnej lektury jeszcze bogatszego w treści WPiSu!

A w nim m.in.: Leszek Sosnowski jak zawsze trafnie pisze o antypolskim mainstreamie atakującym ministra prof. Przemysława Czarnka i chcącym pozbawić listy lektur szkolnych klasyki polskiej literatury; Czesław Ryszka opowiada o budzącej podziw działalności medialnej o. Maksymiliana Kolbe; Jolanta Sosnowska relacjonuje obchody 500-lecia zawieszenia dzwonu Zygmunta. 

Zachęcamy do sięgnięcia po WPiS 7-8/2021, bo każda jego strona to intelektualna uczta!

 

4 MUZYKANCI Leszek Długosz
5 JAK ZWYCIĘŻAĆ MAMY? Leszek Sosnowski
10 KULTURALNA GRUPA ENERGETYCZNA
11 ENERGETYCY Z ELEKTROWNI POWIŚLE
12 PIERWSZY KROK DO ZMIANY… Czesław Ryszka
26 ZAMIAST WOLNOŚCI SŁOWA … Z prof. Januszem Kaweckim rozmawia Leszek Sosnowski
31 PRYMAS TYSIĄCLECIA Z ODSIECZĄ… Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr
38 BP MICHALSKI , KTÓRY ANI BOGA, ANI OJCZYZNY NIE ZDRADZIŁ Ks. dr Michał Damazyn
44 NIEZWYKŁE BOHATERSTWO… Dr Monika Makowska
50 PRZEŁOMOWE WALKI Z BOLSZEWIKAMI … Jerzy Kłosiński
54 WYZNACZANO KONTYNGENTY POLAKÓW… Dr Marek Klecel
59 WIELOLETNIA I GŁĘBOKA ANALIZA UPADKU RZECZYPOSPOLITEJ… Jacek Ożóg
63 NIE MAM POCZUCIA STRACONEGO CZASU Z prof. Krzysztofem Szczerskim rozmawia Leszek Sosnowski
67 NIE CHCĄ NORWIDA… Temida Stankiewicz-Podhorecka
71 CZARNA, FAŁSZYWA LEGENDA PIUSA XII … Ks. prof. Janusz Królikowski
78 OGIEŃ MŁODOŚCI, ORLE SKRZYDŁA… Jolanta Sosnowska
83 WARTOŚCIOWA NOWOCZESNOŚĆ… Z prof. Andrzejem Szczerskim rozmawia Jolanta Sosnowska
88 NIE BRAKŁO NIGDY POŻYTECZNYCH KSIĄŻEK… Dr Magdalena Kulesza
92 PANIE WYTWORNE XVIII w. St. Lam
96 AUGUSTA SOKOŁOWSKIEGO KŁOPOTY… Prof. Piotr Biliński
99 POLSKA KUCHNIA … Prof. Wojciech Polak
102 NIEZACHODZĄCE SŁOŃCE PÓŁNOCNE… Prof. Ryszard Kantor
108 POCIĄG PAPIESKI Anna Mączka
111 ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH… Jerzy Bielawski
116 O KSIĘDZU, KTÓRY SIĘ KOMUNISTOM NIE KŁANIAŁ… Lidia Dudkiewicz
120 UTALENTOWANY LEKKOATLETA… Krzysztof Szujecki
124 ŚWIATO-PODGLĄD
126 KRZYŻÓWKA

Krasiński, Słowacki, Sienkiewicz? Fuj! Toż to polskość sama Ten frapująco-prowokacyjny tytuł zapowiada jak zwykle trafiony w dziesiątkę artykuł Leszka Sosnowskiego. Autor jak mało kto potrafi komentować rzeczywistość i trafnie odnosić się do problemów, z którymi przychodzi się zmagać polskim patriotom. Tym razem poruszył kwestię bezpardonowego ataku antypolskiego mainstreamu na ministra Przemysława Czarnka, który robi wszystko, aby naprawić katastrofalny stan polskiej edukacji (zwłaszcza w dziedzinie przedmiotów humanistycznych) i zapewnić młodzieży zarówno szkolne wychowanie w duchu patriotycznym, jak i najwyższy poziom nauczania, a w tym – możliwość ukształtowania samodzielnego myślenia. Publicysta rozprawia się także z lansowaną postawą „nieuchronności klęski” w walce o narodową sprawę, jak również – ostro krytykuje apel o… znaczne ograniczenie klasyki literatury polskiej w spisie szkolnych lektur wystosowany przez przewodniczącą Polskiej Izby Książki Sonię Dragę i przewodniczącą Sekcji Edukacyjnej PIK Dorotę Twarowską. „Instytucja, która powinna domagać się produkcji i czytania jak największej ilości książek, a zwłaszcza szkolnych lektur – nagle postuluje: młodzież nie może tak wiele czytać! Dla wydawców oznacza to: nie produkujcie takich książek. A jakich? Ano właśnie, tu jest pies pogrzebany. Bo Polska Izba Książki żąda likwidacji lub totalnego ograniczenia polskiej klasyki. (…) Można w tej sytuacji zapytać, czyje interesy reprezentuje obecnie PIK”– zastanawia się autor. Odpowiedź znajdziecie Państwo w prezentowanym artykule.

Niesłabnący przykład św. Maksymiliana Kolbego. Pierwszy krok do zmiany: bojkotowanie złej prasy, następnie – popieranie dobrej Czesław Ryszka, autor najnowszej biografii męczennika z Auschwitz, prezentuje mniej znany aspekt działalności o. Kolbego w dziedzinie… mediów. Ten wykształcony i niezwykle inteligentny zakonnik doskonale bowiem zdawał sobie sprawę zarówno z wpływu prasy na życie codzienne setek tysięcy osób, jak i z niebezpiecznego zjawiska zawłaszczania środków przekazu przez antykatolickie siły. Potrafił jednak także dostrzec w mediach potencjał ewangelizacyjny, stanowiący doskonały punkt wyjścia dla stworzenia prasy katolickiej, która stanowiła skuteczną przeciwwagę dla mediów promujących wrogie Kościołowi katolickiemu treści. Był tak skuteczny w promowaniu katolickiej prasy wydawanej na najwyższym poziomie edytorskim, że na początku 1939 r. nakład sprzedaży „Rycerza Niepokalanej” osiągnął… milion egzemplarzy! Podążając za myślą papieża Piusa XI, o. Kolbe twierdził, iż „Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste”, co zwłaszcza dziś, w dobie niebywałego rozwoju mediów, coraz bardziej zyskuje na aktualności.

Symbol potęgi państwa Jagiellonów, symbol polskości Reportaż Jolanty Sosnowskiej z krakowskich jubileuszowych obchodów 500-lecia zawieszenia dzwonu o królewskim imieniu Zygmunt. Najsłynniejszy z polskich dzwonów powstał w dobie Rzeczypospolitej Złotego Wieku; jego fundatorem był król Zygmunt I (zwany później Starym), a olbrzymich rozmiarów kielich dzwonu został prawdopodobnie odlany z armat moskiewskich zdobytych przez Polaków pod Orszą w 1514 r. Ozdobiony wizerunkami świętych – Zygmunta i Stanisława, a także godłami Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Orłem i Pogonią, dzwon zawisł na wawelskiej wieży 9 lipca 1521 r. Król nakazał także umieścić na nim inskrypcję: „Bogu Najlepszemu, Największemu i Dziewicy Bogurodzicy, świętym patronom swoim, znakomity Zygmunt, król Polski, ten dzwon godny wielkości umysłu i czynów swoich kazał wykonać w Roku Zbawienia 1520”. 11 lipca 2021 r. podczas Mszy św. w wawelskiej katedrze metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w wygłoszonej homilii pięknie nawiązał do symboliki królewskiego dzwonu, którego donośny dźwięk już od 500 lat towarzyszy Polakom podczas najważniejszych świąt i momentów dziejowych. Podczas obchodów nie zabrakło także barwnego Korowodu Zygmuntowskiego z aktorami i tancerzami zespołu Cracovia Danza w renesansowych strojach, który 13 lipca przeszedł krakowskim Szlakiem Królewskim od Barbakanu poprzez Rynek Główny aż na Wawel. „Warto zastanowić się, czy nie kontynuować co roku ‘Dni Dzwonu Zygmunta’, zwłaszcza pochodu – pisze autorka. „Skoro replika dzwonu jest już gotowa… Byłaby to wielka atrakcja turystyczna, ale i frapująca lekcja historii, przypomnienie potęgi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”.

Zamiast wolności słowa dalsza koncentracja właścicielska mediów Wywiad z prof. Januszem Kaweckim, członkiem KRRiT. W rozmowie z wybitnym publicystą Leszkiem Sosnowskim profesor wyjaśnia kulisy sprawy koncesji dla TVN-u, przekonując, iż ta stacja „chce stać ponad prawem – i już od dawna nie powinna mieć [owej] koncesji”. Przypomina, iż „w odniesieniu do TVN24 w okresie trwania obecnie obowiązującej koncesji od września 2011 r. wszczęto 89 postępowań w odpowiedzi na wystąpienia 12225 skarżących. W tej liczbie było 12100 skarżących, którzy odnosili się do jednej audycji i swoje skargi przesłali za pomocą platformy CitizenGo. W 20 postępowaniach uznano skargi za zasadne i skierowano do nadawcy upomnienia, wezwania do zaniechania albo stanowiska i decyzje”. Jako przykład potwierdzenia łamania prawa (art. 38 ust. 1 pkt 2) przez tę stację prof. Kawecki podaje słynną kwestię określania przez lektorów i komentatorów TVN24 Trybunału Konstytucyjnego jako „trybunału Przyłębskiej”. „To w oczywisty sposób pogardliwe określenie w stosunku do jednej z najważniejszych instytucji w państwie, jak też wobec przewodniczącej Trybunału”, mówi. „W upomnieniu przesłanym przez przewodniczącego Krajowej Rady użyliśmy sformułowania, że to ‘stanowi element nękania, zastraszenia, a nawet mowy nienawiści’. Mimo wezwań z naszej strony nadawca nie zaniechał stosowania tego określenia”, podkreśla profesor.

Prymas Tysiąclecia bieży z odsieczą także i dziśprzekonuje ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, prezentując entuzjastyczną recenzję najnowszej biografii Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego pióra prof. Grzegorza Kucharczyka. „Autor wybrał bardzo intrygujący klucz do sportretowania Prymasa Tysiąclecia”, pisze recenzent, wyjaśniając, iż tym kluczem jest… zagadnienie rewolucji, będącej „odrzuceniem ładu, wyrzuceniem Boga za zatrzaśnięte przed Nim drzwi ludzkiego życia i tworzeniem wspólnoty bez Chrystusa, a nawet wbrew Chrystusowi”; w tym kontekście prof. Kucharczyk podkreśla ogromne zasługi Prymasa Tysiąclecia w skutecznym przeciwstawianiu się tej przerażającej wizji świata opartej na odrzuceniu Bożego porządku. „Kryterium to zarazem pozwala, jak przekonuje Autor, dostrzec niezwykłą aktualność prymasowskiej myśli i posługi duszpasterskiej w odniesieniu do naszej współczesności”, stwierdza ks. prof. Bortkiewicz. „Odsiecz z nieba” to rzeczywiście świetnie napisana książka, dzięki której można zrozumieć zmasowany atak sił zła we współczesnej rzeczywistości.

Niezwykłe bohaterstwo i nadzwyczajne wyszkolenie Artykuł dr Moniki Makowskiej poświęcony pamięci polskich lotników podejmujących śmiertelnie niebezpieczne loty ze zrzutami broni dla walczącej Warszawy, nawet wbrew rozkazom brytyjskiego dowództwa… Ponad półtora tysiąca kilometrów lotu w jedną stronę, brak możliwości lądowania dla uzupełnienia zapasów paliwa, pokonywanie trzech stref klimatycznych, niebezpieczeństwo zestrzelenia przez niemieckie nocne myśliwce lub naziemną ciężką broń przeciwlotniczą… Kiedy jednak chodziło o udzielenie pomocy walczącym rodakom, polscy piloci potrafili wykonać zadanie nawet wówczas, gdy ich samolot uległ uszkodzeniu. Poruszające historie lotów polskich załóg nad Warszawę z bazy Campo Casale koło Brindisi we Włoszech przeszły do legendy zmagań powietrznych II wojny światowej, wzbudzając podziw nawet dowódców brytyjskich, nieprzychylnie nastawionych do udzielania pomocy Powstaniu. Niesamowite umiejętności polskich lotników robią wrażenie nawet po 76 latach od zakończenia wojny.

 

 

Czytelników, którzy kupili tę książkę, zainteresowało również:

Opinie o produkcie (0)

do góry

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl