Złoty tydzień

PAKIET "Historia Sportu w Polsce - tom 1" - dwa egzemplarze w cenie 90 zł!

Dzieje polskiego sportu to ważna część historii naszej Ojczyzny. Ta książka jest jedyną tak bogatą publikacją o tej tematyce na polskim rynku. Tysiące informacji zostało zebranych w jednym miejscu i ukazane w bardzo przejrzysty sposób. Treść pierwszego tomu sięga w głąb w XIX w., kiedy zaczęło funkcjonować nowoczesne pojęcie sportu.

"Historia sportu w Polsce” zawiera wiele zaskakujących wiadomości. Opisuje najważniejsze wydarzenia, wzloty i dramaty, rozwój związków i klubów sportowych, koleje losu wielu wybitnych sportowców, udziały polskich reprezentacji w olimpiadach, mistrzostwach świata i Europy, a także rozgrywki krajowe. Autor czyni wiele obserwacji społecznych. Analizuje przyczyny sukcesów a czasem i porażek. Wspomina też o życiu prywatnym naszych wyczynowców po zakończeniu kariery sportowej; jak się okazuje wielu z nich odnosiło wielkie sukcesy zawodowe, naukowe, kulturalne, wielu też niestety zginęło na frontach wojennych lub w niemieckich i sowieckich obozach zagłady.

Książka napisana w sposób przystępny i zarazem interesujący przez znakomitego historyka sportu młodego pokolenia Krzysztofa Szujeckiego. Nieprzypadkowo ukaże się właśnie w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, bowiem posiada olbrzymi walor patriotyczny i wychowawczy. Bogatym i wzruszającym uzupełnieniem tekstu jest aż 280 ilustracji, w olbrzymiej większości całkowicie unikatowych. Wysmakowane wydanie  na najwyższym poziomie edytorskim godne jest tych licznych sukcesów, którymi może pochwalić się polski sport rozsławiający imię naszej Ojczyzny na całym świecie. Drugi tom ukaże się na przełomie kwietnia i maja 2018.  

Książka "Historia sportu w Polsce" ukazała się pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

  • PAKIET!
  • PAKIET!
  • PAKIET!
  • PAKIET!
  • PAKIET!
  • PAKIET!
  • PAKIET!
  • PAKIET!
  • PAKIET!
  • PAKIET!

Wstęp

Narodziny nowoczesnego sportu                                                                                     9

CZĘŚĆ PIERWSZA - W latach narodowej niewoli

Zręby organizacji i towarzystw

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”                                                                                                                                   14

Rozwój klubów sportowych                                                                                                                                                   17

Rozwój dziennikarstwa sportowego                                                                                                                                     19

Polskie echa igrzysk sprzed pierwszej wojny                                                                                                                     21

Parki Henryka Jordana                                                                                                                                                          22

Ogrody im. Wilhelma Raua                                                                                                                                                   24

Zlot Grunwaldzki                                                                                                                                                                    24

Baron de Coubertin. Polska a idea olimpizmu                                                                                                                     26

Boks

Zabójca z Michigan                                                                                                                                                                28

Jeździectwo

Pierwsze towarzystwa hippiczne                                                                                                                                          30

Pech konia i jeźdźca                                                                                                                                                               31

Kolarstwo

Warszawskie Towarzystwo Cyklistów                                                                                                                                34

Wyścigi o tytuł Mistrza Jazdy Królestwa Polskiego                                                                                                            35

Latająca diablica                                                                                                                                                                     36

Lekkoatletyka

Podstawy rozwoju                                                                                                                                                                  37

Dominacja środowiska galicyjskiego. Tadeusz Garczyński                                                                                              37

Olimpiada we wspomnieniach Ponurskiego                                                                                                                        38

Łyżwiarstwo

Krakowskie Towarzystwo Łyżwiarzy                                                                                                                                   39

Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie. Dolina Szwajcarska                                                                                        39

Zawody sportowe                                                                                                                                                                   39

Narciarstwo

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Pierwsi narciarze                                                                                                        41

Pierwsze kluby                                                                                                                                                                       41

Pierwsze zawody i sukcesy Polaków                                                                                                                                   42

Piłka nożna

Historyczny mecz                                                                                                                                                                  43

Podstawy rozwoju piłkarstwa                                                                                                                                                43

Wokół Związku Polskiego Piłki Nożnej                                                                                                                                45

Uczony na piłkarskich boiskach                                                                                                                                            46

Wioślarstwo

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie                                                                                                                            49

Pierwsze regaty na Wiśle                                                                                                                                                      49

Zapasy

Pierwsze walki                                                                                                                                                                       51

Polska szkoła zapasów. Pytlasiński                                                                                                                                     51

Siłacz-poliglota                                                                                                                                                                       53

CZĘŚĆ DRUGA - Okres międzywojenny

Krzepnięcie form ruchu sportowego

Organizacja i zarządzanie sportem                                                                                                                                      56

Polski Komitet Olimpijski – Polski Związek Związków Sportowych                                                                                 59

Przygotowania do igrzysk w Antwerpii                                                                                                                                 60

Instytucje szkoleniowe                                                                                                                                                           61

Życie sportowe w Wojsku Polskim                                                                                                                                      63

Sport w Dowództwach Okręgu Korpusu. U progu niepodległości                                                                                      64

Oficerowie-pięcioboiści. Igrzyska w Amsterdamie                                                                                                             67

Związek Wojskowych Klubów Sportowych                                                                                                                         68

Rozwój transmisji radiowych                                                                                                                                                68

Olimpijskie konkursy sztuki. Artyści na podium                                                                                                                  70

Sport mniejszości narodowych                                                                                                                                             73

Otóż termin „sport” w pisanym języku polskim został po raz pierwszy użyty dopiero w 1856 r., choć zapewne w kręgach arystokratycznych znany był znacznie wcześniej. Pojęcie to zostało zastosowane przez Konstantego Gaszyńskiego podczas pracy nad utworem Wyścigi konne w Warszawie. Obrazek dramatyczny w dwóch częściach napisany wierszem; jak sugeruje tytuł, jest on w całości poświęcony tematyce sportowej. W Europie Zachodniej coraz bardziej dynamicznie rozwijał się w tamtym czasie wzorowany na angielskim (posiadającym zdecydowanie najdłuższą tradycję) nowoczesny ruch sportowy, z którego dorobku obficie korzystali także polscy pionierzy. Zręby organizacyjne sportu na naszych ziemiach zaczęły kształtować się około połowy XIX w., dlatego też najdawniejsze wydarzenia opisane w tej książce są zbliżone właśnie do tego okresu.

Oczywiście rozmaite formy zabaw ruchowych i współzawodnictwa fizycznego były znane w Polsce już wiele wieków wcześniej, jednak niedużo miały one wspólnego ze sportem w dzisiejszym rozumieniu. Wiadomo, że w średniowieczu uprawiano zapasy, rzuty kamieniami czy też biegi, skoki i zawody konne. Na terenach wschodnich z powodzeniem uprawiano także ludowe formy pięściarstwa, natomiast w północnych rejonach Mazowsza ślizgano się na łyżwach i nartach.

Od czasów panowania Bolesława Krzywoustego w ośrodkach dworskich rozpoczęto organizowanie turniejów rycerskich, które pod koniec średniowiecza i w XVI w. przeżywały okres największego rozkwitu. Jednym ze zwycięzców był słynny Zawisza Czarny z Garbowa, który pokonał uchodzącego dotąd za niepokonanego Jana z Aragonii. Ostatni z turniejów rycerskich w Polsce odbył się na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1788 r.

Istotną rolę w rozwoju staropolskiego „sportu” odegrały także, będące pierwowzorem późniejszych klubów sportowych, strzeleckie Bractwa Kurkowe, tworzone od XIII w. – te mieszczańskie stowarzyszenia przeprowadzały zawody w strzelaniu do wykonanego z drewna lub gliny kura, czyli koguta; początkowo posługiwano się łukiem i kuszą, potem również bronią palną. Nieprzerwanie bractwa istniały do wybuchu drugiej wojny światowej, a po jej zakończeniu zostały przez władze Polski Ludowej uznane za „organizacje burżuazyjne” i rozwiązane; zezwolono jedynie na bardzo ograniczoną, wręcz symboliczną, ich działalność w niektórych miejscowościach. W Trzeciej Rzeczypospolitej zostały reaktywowane – należą do Europejskiego Stowarzyszenia Strzelców Historycznych.

W dobie odrodzenia z korzyści, jakie generują ćwiczenia fizyczne, doskonale zdawali sobie sprawę tak znani pisarze jak Andrzej Frycz Modrzewski i Mikołaj Rej oraz nadworny lekarz trzech królów, jeden z twórców polskiej medycyny, Wojciech Oczko, wskazując w swoich dziełach na potrzebę ich uprawiania. Z kolei oświecenie związane jest z rozwojem gier i zabaw (takich jak palant czy palcaty), uprawianych w  kolegiach jezuickich, a następnie pijarskich. Program Komisji Edukacji Narodowej przewidywał wprowadzenie wychowania fizycznego do polskich szkół na wszystkich poziomach. Rozbiory stanęły na przeszkodzie realizacji tych zamierzeń, ale na szczęście po 1795 r. aktywność na polu ćwiczeń ruchowych nie zamarła na ziemiach polskich. Wręcz przeciwnie – w dziewiętnastym stuleciu położono fundamenty pod późniejszy rozwój sportu.

Kilka lat po klęsce Powstania Styczniowego na terytorium zaboru austriackiego, charakteryzującego się najbardziej liberalną polityką spośród ziem polskich, powstały pierwsze oddziały organizacji gimnastycznej o nazwie „Sokół” (symbolem towarzystwa był sokół, często stylizowany na zakazanego przez zaborców polskiego orła, co władze usilnie piętnowały, szczególnie pod zaborem pruskim), propagującej także różne dyscypliny sportu i w trudnym do przecenienia stopniu zaangażowanej w działalność narodowo-patriotyczną. „Sokół” znaczącą rolę w polskim ruchu sportowym odgrywał do końca okresu międzywojennego.

W 1869 r. we Lwowie utworzono pierwsze polskie towarzystwo łyżwiarskie; wówczas także na ulicach tego miasta pojawił się pierwszy cyklista, a w warszawskim Ogrodzie Krasińskich zorganizowano pierwsze zawody welocypedów. Od początku lat 70. XIX w. wzrastała popularność turniejów zapaśniczych, zarówno w Warszawie,Poznaniu, jak i Krakowie czy Lwowie. W latach 80. XIX w. oficjalnie zarejestrowano dwa najważniejsze stowarzyszenia sportowe w zaborze rosyjskim: Warszawskie Towarzystwo Cyklistów i, nieco wcześniej, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. Natomiast z początkiem XX w. zaczęły się tworzyć pierwsze kluby i tak polski sport wkroczył w erę nowoczesną, a kluczowy etap jego rozwoju rozpoczął się wraz z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj w roku 1918.

Niniejsza książka jest historią sportu widzianą oczami polskiego kibica. Zarówno tego, który dopingował zawodników rozsławiających dobre imię naszego narodu i przypominających o jego istnieniu pod zaborami, a potem przeżywał ich sukcesy i porażki w dynamicznie rozwijającej się suwerennej Drugiej Rzeczypospolitej, jak i następnych pokoleń kibiców, które śledziły zmagania sportowców w bardzo trudnych – lecz naznaczonych spektakularnymi sukcesami – czasach PRL. Wreszcie kibica emocjonującego się występami biało-czerwonych w demokratycznej Polsce; nasi trenerzy po 1989 r. również wychowali liczne grono doskonałych zawodników, których osiągnięcia w wielu momentach były powodem nieskrywanej narodowej dumy i służyły promocji nadrabiającego zapóźnienia cywilizacyjne kraju w nowoczesnej Europie i na całym świecie.

Opinie o produkcie (0)

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl