Prezentacja książki prof. Andrzeja Nowaka "Uległość czy niepodległość"

Nasi autorzy

Prezentacja książki prof. Andrzeja Nowaka "Uległość czy niepodległość"

Prezentacja książki prof. Andrzeja Nowaka pt. Prezentacja książki prof. Andrzeja Nowaka pt. "Uległość czy niepodległość" W sobotę 6 grudnia 2014 r. mieliśmy przyjemność po raz kolejny gościć naszych Czytelników w Auli św. Jana Pawła II w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Licznie przybyli oni na prezentację najnowszej książki prof. Andrzeja Nowaka "Uległość czy niepodległość". W spotkaniu o podniosłej atmosferze, pełnym wzruszeń i ważnych refleksji, udział wzięły prawdziwe autorytety ze świata polityki, kultury i nauki.

Spotkanie uświetnił śpiewem pieśni patriotycznych bas-baryton Jan Kowalczyk – utwory w jego wykonaniu rozpoczęły prezentację, a następnie przeplatały wypowiedzi gości.

Jako pierwszy po modlitwie rozpoczynającej spotkanie głos zabrał przewodniczący zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" Wojciech Grzeszek:

Ta postawa, aby się nie narazić, aby być poprawnym politycznie, żeby mieć święty spokój, żeby jakoś zagłaskać tych groźnych sąsiadów, jest bardzo często postawą dominującą, szczególnie w ciągu ostatnich 7 lat mamy okazję w Polsce tą postawę ciepłej wody i rzekomych sukcesów obserwować. Do czego ona doprowadziła, widzimy choćby patrząc na tragedię smoleńską, patrząc choćby na groźby, które cały czas ze wschodu idą także pod naszym adresem. I myślę, że tak jak przedstawia się tą książkę na ostatniej stronie, że powinna być obowiązkowym podręcznikiem dla wielu polityków, dla wielu działaczy, także powinna być takim pobudzeniem sumień Polaków – to jest to chyba najtrafniejsza refleksja wynikająca z jej lektury. Bardzo chciałem Panu Profesorowi za tą książkę podziękować – ona jest bardzo ważna także dla ludzi „Solidarności”, bo zawsze, tak jak mówi to nasz hymn, „lepiej byśmy stojąc umierali niż mieli klęcząc na kolanach żyć”.

Kolejny ważny głos w dyskusji nad sensem współczesnego patriotyzmu należał do posła PiS, prof. Krzysztofa Szczerskiego.
Władza reaguje na obywateli zatroskanych o własne państwo i zastraszaniem tych ludzi, i ich dezawuowaniem. To wszystko składa się na sytuację, która nas zbliża do modelu „niewoli w wolności”, w którym nie ma niepodległego narodu w państwie, nawet jeśli państwo funkcjonuje, dlatego że władza nie chce mieć niepodległego narodu w ramach polskiego państwa. I to stoi dzisiaj przed nami, Polakami, jako zadanie fundamentalne – obrona polskiej wolności w tym rozumieniu, że musimy od dzisiaj (…) pokazać, że naród polski jako polityczna wspólnota Polaków funkcjonuje, ma siłę, ma swoje własne zdanie, własne ambicje, ma swoją własną wizję państwa – uczciwego, praworządnego, sprawiedliwego i chce to państwo odzyskać dla siebie i je na nowo zorganizować po to, żeby ono było suwerenne, żeby dopięło tę koncepcję wolności, tę wizję wolności, która jest istotą tożsamości Polaków. (…) Bo to jest siła, o której pan prof. Nowak w swojej książce nieustannie przypomina, to była zawsze – i jest – siła nas jako Polaków. (…) I musimy w związku z powyższym w tym momencie zatrzymać się i zwrócić w kierunku tej pełnej wolności – niepodległego narodu w suwerennym państwie. To jest nasze zadanie na 2015 rok i ku temu zadaniu przewodnikiem jest m.in. książka prof. Nowaka – bo tam napisane jest dokładnie, jak to zrobić – jak to robione było kiedyś i jak musimy zrobić to dzisiaj: musimy zrobić to razem, nigdy nam nie wolno zamilknąć w tej sprawie, bo to jest rzecz dla Polski fundamentalna, bo wolność – powtórzę jeszcze raz – jest istotą polskiej tożsamości.

Poseł Antoni Macierewicz zwrócił uwagę na kilka najważniejszych jego zdaniem zagadnień podjętych przez prof. Nowaka w tekstach zawartych w prezentowanej publikacji:
A więc jest to książka, która analizuje poszczególne problemy, jakie przed nami stoją – choćby problem związany z relacjami polsko-rosyjskimi. Dramatyczny problem przede wszystkim dlatego, że to druga strona, jak wykazuje profesor Nowak, nie chce i nie chciała już od stuleci żadnego dialogu. Dlaczego nie chciała? Gdzie jest źródło tej trwałej niechęci i tej trwałej odmowy ze strony rosyjskiej jakiegokolwiek dialogu? Jest inna książka, która pokazuje, jak to się dokonywało, jak to się działo, jakie są tego źródła. To oczywiście dla mnie pierwowzór, Panie Profesorze, tego wspaniałego dzieła – "Wykłady paryskie" Adama Mickiewicza – bo to jest dla mnie pierwowzór tego, co Pan tutaj napisał. I tam widać, że mamy do czynienia po prostu z alternatywną, inną cywilizacją, z odmową budowania świata na wartościach rzeczywiście chrześcijańskich, z odmową budowania świata na wartościach ludzkich, po prostu, z nową wizją totalitarnego antypaństwa i antyspołeczeństwa.

Czytałem tę książkę z narastającym zdumieniem i z narastającą satysfakcją. Ja wiem, że to są okolicznościowe wykłady, eseje, recenzje. Że ta książka nie jest dziełem na miarę historii Polski, którą Pan Profesor pisze, że nie ma takiego, wydawałoby się, ciężaru w warsztacie naukowym, ale to jest jego książka – moim zdaniem – największa. I rzeczywiście, tak jak napisano tutaj, to jest książka, którą musi przeczytać każdy Polak – a zwłaszcza taki, który chce wziąć współodpowiedzialność za losy swojego kraju, każdy polski polityk.

Prof. Andrzej Nowak w swym wykładzie wyjaśnił potrzebę powstawania takich książek związaną z koniecznością podtrzymania świadomości i tożsamości narodowej:
Ks. Stanisław Konarski, wielki, może największy polski myśliciel polityczny XVIII wieku, w 1733 r. pisał do swoich współobywateli myśląc bardzo podobnie, mówiąc chyba podobnie do swoich współobywateli, jak ja w tej chwili, czując całe ryzyko z tym związane, mówię o tych, którzy głosują przeciwko Polsce dzisiaj. Otóż, zwracał się do swoich współobywateli, braci szlachty, którzy głosowali przeciwko Polsce, wybierając swoją wolność przeciwko Polsce. Oni oczywiście nie myśleli źle o Rzeczypospolitej, ale uważali, że ich wolność indywidualna, która coraz bardziej przypominała święty spokój po prostu, jest tak ważna, że należy jej tylko bronić przed tymi, którzy mówią, że trzeba na przykład walczyć w obronie Polski, że trzeba wzmocnić rząd, że trzeba płacić podatki, by ta Polska mogła stać się krajem suwerennym. Traktowali to jako zagrożenie. I im wtedy zadał to pytanie Stanisław Konarski: a gdzie będzie wasza wolność, kiedy zniknie Rzeczpospolita? I myślę, że dzisiaj powoli jednak wraca to niepokojące zwolenników wolności od Polski pytanie: a gdzie się podzieje ta wolność igrania z rozmaitymi, powiedziałbym zboczeniami, szalonymi ideologiami, rozmaitego rodzaju powiedziałbym sposobami nadużywania tego, w co wyposażyły nas pieniądze? Pojawia się to pytanie: co z tym wszystkim będzie i co będzie z rzeczami ważniejszymi, naprawdę ważnymi, takimi jak swoboda poruszania się, swoboda mówienia, myślenia, w momencie, kiedy wkroczy tu naga brutalna siła, taka, jaką widzimy w Doniecku, w Ługańsku, taka, jaką widzieliśmy w Gruzji, taka, jaką widzieliśmy w Czeczenii, gdzie przecież zamordowano w ostatnich 15 latach jedną piątą narodu? Tylko o tym jakoś nie mówimy, ale teraz jest to bliżej, niepokojąco blisko. Myślę, że dla niektórych jest to czas otrzeźwienia. I ważne, żebyśmy umieli przekonać naszych współobywateli, że Rzeczpospolita i tylko Rzeczpospolita może obronić naszą wolność. Nie święty spokój, bo Rzeczpospolita tego nie da. Potrzebujemy wszyscy odpoczynku, zrozumiałe jest zmęczenie po wielkim wysiłku walki o niepodległość, nie możemy żądać cały czas od siebie i od innych napięcia wszystkich sił w walce o sprawy najwyższe, o imponderabilia. Ale przychodzi moment, kiedy trzeba wybrać, czy nasz święty spokój przetrwa, kiedy zrezygnujemy z walki o niepodległość, czy jednak musimy odnowić swoje relacje z Rzeczpospolitą, odnowić swoje relacje z Polską jako wartością, dzięki której możemy być wolni, która wolności nam nie zabiera, ale jest naszej wolności gwarancją.

Swoją obecnością i wygłoszonym słowem zaszczyciła nas również Konsul Generalna Węgier Adrienne Körmendy.

Książka jest o niepodległości, jest tutaj już w tytule sformułowane pytanie – pytanie zasadnicze dla nas i dla wszystkich narodów naszej części Europy: uległość czy niepodległość? Wiemy, bo bardzo dużo w bieżących miesiącach pisano, że to pytanie jest również aktualne w mojej ojczyźnie, dla Węgrów. (…) Dla Polski najgroźniejszym przeciwnikiem, zagrożeniem przez historię była Rosja i był sąsiad niemiecki. Dla nas, w naszej świadomości, najgroźniejszym przeciwnikiem byli Turcy i byli Habsburgowie. U nas Wschód też zawsze jawił się jako zagrożenie, ale, chociaż aktorzy byli troszeczkę inni, na to pytanie: uległość czy niepodległość? w dzisiejszych czasach odpowiedź zasadnicza jest identyczna. Węgrzy też wypowiadają się, przynajmniej część społeczeństwa, również jak tutaj, w Polsce, za niepodległością. Tylko retoryka słowa jest troszeczkę inna, która jest wynikiem innych aktorów naszej historii. Ale Węgrzy, którzy odpowiadają za niepodległość, wiedzą dobrze, że niepodległość Polski jest warunkiem niepodległości Węgier. My wiemy, że dopóki Polska jest niepodległa, tak długo Węgry mają szansę zostać niepodległym krajem. A w momencie, kiedy Polska, nie daj Boże, utraciłaby znowu swoją niepodległość, to wtedy nasza niepodległość też jest zagrożona. A więc dziękujemy Panu Profesorowi, że tą książką budzi Polaków i mamy nadzieję, że intelektualnie jego wnioski, jego argumentacja dochodzą do świadomości młodych Polaków, wykształconych – właśnie do tych Polaków, którzy chcą być elitami, elitami Polski i elitami europejskimi. I ci młodzi Polacy też będą wiedzieć, że wtedy będą naprawdę przewodniczyć Europie, będą wtedy cenieni w Europie, jeśli zachowywać będą własne, niepodległe państwo i uświadomią sobie także, że za to wolne, niepodległe państwo trzeba walczyć i trzeba na nie pracować. I jest to również w interesie naszego wschodniego sąsiada.

Uległość czy niepodległość

Uległość czy niepodległość

Andrzej Nowak

Zbiór głębokich refleksji prof. Andrzeja Nowaka nad losem naszego narodu. Cieszący się ogromną popularnością i szacunkiem pisarz, wybitny patriota i uczony, wypowiada się o sensie walki Polaków o niepodległość – zarówno dawniej, jak i teraz. Wyjaśnia znaczenie i uwarunkowania powstań, poczynając od konfederacji barskiej, zasadność wojny z bolszewikami, września 1939, zrywu i czynu solidarnościowego z końca XX stulecia.


Komentarze (0)

  • Podpis:
    E-mail:
  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.