W Księdze znajdują się najważniejsze wypowiedzi św. Jana Pawła II na każdy temat, który w jakiś sposób jest istotny dla człowieka. Pokazuje niezwykłą mądrość polskiego papieża, jego bliskość wobec Boga, wrażliwość na los bliźniego, jednym słowem: świętość. Wydanie Księgi jest naprawdę monumentalne, a wyglądem przypomina inkunabuł najwyższej wartości. Edycja nawiązuje do średniowiecznych szczytowych osiągnięć ludzkiej twórczości w oprawianiu ksiąg.

Praca nad Księgą trwała ponad 5 lat. Zawiera ona 9101 myśli, sentencji i aforyzmów świętego Papieża Jana Pawła II. Podzielona jest na 325 tematów. Księga posiada indeks szczegółowy i noty bibliograficzne. W treść dzieła włączone są papieskie portrety autorstwa Jerzego Rymara. Artysta gdy rozpoczynał pracę nad rysunkami z ogromnym bólem trwał w wyniszczających nałogach - alkoholizm i narkomania. Kiedy zakończył papieskie portrety, był już innym człowiekiem. W Jego życiu doszło do całkowitej przemiany. Na początku księgi umieszczono certyfikat z jej kolejnym numerem, zatem każda Księga jest unikatem!

Wydając Księgę Jedności Narodu, przyświecało nam kilka celów. Najpierw myśleliśmy o pięknie. Pragniemy oddziaływać przez piękno tej księgi. A jest to wartość uniwersalna, dostępna niemal dla każdego.

Drugim naszym celem było uczcić największego spośród Synów polskiej ziemi. A są ku temu ważne okoliczności: 40-lecie pontyfikatu, 40-lecie pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski i 100ilecie Jego urodzin.

Trzecim naszym celem było wpisanie naszego dzieła w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości. To co pozwala nam utrzymać niepodległość Ojczyzny, jest treścią naszej Księgi.

Jest jeszcze czwarty cel: głód jedności naszego Narodu. Wierzymy, że Księga którą dajemy Polakom, może stać się pokarmem w tym głodzie.

Kilkając na linka można zobaczyć piękny fragment tej bogatej Księgi! Kliknij!

 1. Słowo Stanisława Kardynała Dziwisza 7
 2. Słowo Generała Zakonu,
 3. ojca Arnolda Chrapkowskiego 8
 4. Od Redakcji 9
 5. Aborcja 11
 6. Abraham 14
 7. Adoracja 14
 8. Adwent 14
 9. Afryka 16
 10. AIDS 17
 11. Ameryka 17
 12. Anioł 18
 13. Anioł Pański 18
 14. Antykoncepcja 19
 15. Apel Jasnogórski 19
 16. Apostolstwo 20
 17. Apostołowie 21
 18. Artysta 22
 19. Ateizm 23
 20. Azja 23
 21. Bałwochwalstwo 25
 22. Bezrobocie 25
 23. Bierzmowanie 26
 24. Biskup 26
 25. Bliźni 29
 26. Bogactwo 30
 27. Bogacz i Łazarz 31
 28. Bogaty młodzieniec 31
 29. Boże Ciało 32
 30. Boże Narodzenie 33
 31. Bóg 38
 32. Braterstwo 52
 33. Broń 53
 34. Całun turyński 57
 35. Celibat 58
 36. Spis treści
 37. Choroba 59
 38. Chrystus 61
 39. Chrzest święty 88
 40. Chrześcijaństwo 90
 41. Ciało 101
 42. Ciemność 104
 43. Cierpienie 104
 44. Cisza / Cichość 113
 45. Cnota 113
 46. Cud 114
 47. Cudzołóstwo 114
 48. Cywilizacja 115
 49. Cywilizacja miłości 115
 50. Czas 117
 51. Człowiek 117
 52. Czuwanie 132
 53. Czystość 132
 54. Dar 135
 55. Demokracja 136
 56. Dialog 137
 57. Dobra stworzone / materialne 138
 58. Dobro 140
 59. Dobro wspólne 141
 60. Dobry samarytanin 142
 61. Dojrzałość 142
 62. Dom / Mieszkanie 143
 63. Doskonałość 143
 64. Duchowość / Życie duchowe / Życie
 65. wewnętrzne 143
 66. Duch Święty 145
 67. Dusza 154
 68. Dyskryminacja / Nietolerancja 154
 69. Dziecko 155
 70. Dziewictwo 158
 71. Dziękczynienie / Wdzięczność 159
 72. Edukacja 161
 73. Egoizm 161
 74. Ekologia 162
 75. Ekonomia 162
 76. Ekumenizm 163
 77. Emigracja 165
 78. Epifania / Teofania 167
 79. Etyka 168
 80. Eucharystia 168
 81. Europa 187
 82. Eutanazja 192
 83. Ewangelia 193
 84. Ewangelizacja 198
 85. Ewolucja 204
 86. Filozofia 207
 87. Formacja 207
 88. Genetyka 209
 89. Globalizacja 209
 90. Głód 210
 91. Godność 211
 92. Góra 212
 93. Grzech 212
 94. Grzech pierworodny 219
 95. Hiroszima i Nagasaki 223
 96. Historia 223
 97. Holocaust 226
 98. Homoseksualizm 226
 99. II wojna światowa 229
 100. Ikona / Obraz 229
 101. Inkulturacja 230
 102. Internet 230
 103. Izrael 231
 104. Jałmużna 233
 105. Jan Paweł II święty o sobie 233
 106. Jasna Góra 235
 107. Jedność / Komunia 236
 108. Jerozolima 238
 109. Język / Mowa 238
 110. Józef święty z Nazaretu 238
 111. Jubileusz 240
 112. Kain 243
 113. Kana Galilejska 243
 114. Kapłaństwo powszechne 245
 115. Kapłaństwo służebne 245
 116. Katecheza 261
 117. Katolicyzm 265
 118. Kazanie na górze 266
 119. Kłamstwo / Fałsz 268
 120. Kobieta 269
 121. Konflikt 274
 122. Konsekracja 275
 123. Konsumpcjonizm 275
 124. Kościoły wschodnie 276
 125. Kościół 276
 126. Królestwo Boże / Eschatologia 303
 127. Krzyż 306
 128. Kultura 311
 129. Kultura śmierci 318
 130. Kultura życia 319
 131. Lęk 321
 132. Liturgia 321
 133. Lud Boży 324
 134. Ludzkość 324
 135. Łaska 327
 136. Macierzyństwo 329
 137. Małżeństwo 331
 138. Maryja 344
 139. Mądrość 369
 140. Medycyna / Służba zdrowia / Szpital 370
 141. Męczeństwo 371
 142. Męstwo 373
 143. Mężczyzna 374
 144. Milczenie 374
 145. Miłosierdzie 374
 146. Miłość 378
 147. Misja 389
 148. Młodość 394
 149. Młodzież / Do młodzieży 395
 150. Modlitwa 409
 151. Moralność 415
 152. Nadzieja 419
 153. Nagość 421
 154. Nałóg (alkoholizm, narkomania) 422
 155. Narodziny 422
 156. Naród 423
 157. Nauka (jako dyscyplina naukowa) 425
 158. Nawrócenie 427
 159. Nędza 430
 160. Niebo 430
 161. Niedziela 430
 162. Nienawiść 433
 163. Niepełnosprawność 434
 164. Nieprzyjaciel / Wróg 435
 165. Niesprawiedliwość 436
 166. Niewiara / Niewierzący 436
 167. Niewola / Zniewolenie 437
 168. Objawienie Boże 439
 169. Objawienie świętego Jana 440
 170. Odkupienie 440
 171. Odpoczynek 442
 172. Odpowiedzialność 443
 173. Ofiara 443
 174. Ojcostwo 444
 175. „Ojcze nasz” 444
 176. Ojczyzna 446
 177. Pamięć 449
 178. Panowanie / Władza 449
 179. Państwo 450
 180. Papież 451
 181. Parafia 452
 182. Pielgrzymowanie / Wędrówka 453
 183. Pięćdziesiątnica 453
 184. Piękno 456
 185. Płciowość 456
 186. Płodność / Bezpłodność 458
 187. Pobożność 459
 188. Poczęcie / Prokreacja 459
 189. Pojednanie 460
 190. Pokora 462
 191. Pokój 462
 192. Pokusa 476
 193. Pokuta 477
 194. Polityka 478
 195. Polska 479
 196. Posłuszeństwo 480
 197. Post 481
 198. Postęp / Rozwój 481
 199. Poszukiwanie 486
 200. Powołanie 487
 201. Pożądliwość 492
 202. Praca 493
 203. Prawda 506
 204. Prawda Boża 513
 205. Prawo 513
 206. Prawo Boże / Dekalog 516
 207. Prawo kanoniczne 520
 208. Produkcja / Przedsiębiorstwo 521
 209. Próba 521
 210. Przebaczenie 522
 211. Przemijanie 525
 212. Przemoc / Zbrodnia / Okrucieństwo 525
 213. Przeszłość 527
 214. Przykazanie miłości 527
 215. Przyroda 529
 216. Przyszłość 530
 217. Radość 533
 218. Rady ewangeliczne 533
 219. Religia 534
 220. Religie pozachrześcijańskie 536
 221. Rodzicielstwo 536
 222. Rodzina 540
 223. Rolnik 554
 224. Roztropność 555
 225. Rozum 555
 226. Rozwód 557
 227. Równość 557
 228. Różaniec 558
 229. Różnorodność 563
 230. Rzym 563
 231. Sakrament pokuty i pojednania 567
 232. Sakramenty 570
 233. Samotność 571
 234. Sanktuaria maryjne 571
 235. Sąd Boży 572
 236. Seksualność 573
 237. Sekularyzacja 574
 238. Seminarium 574
 239. Serce 575
 240. Siła 576
 241. Słabi / Maluczcy 576
 242. Słabość 577
 243. Słowo 577
 244. Słowo Boże 577
 245. Służba 580
 246. Sobór Watykański II 580
 247. Solidarność 581
 248. Sól 583
 249. Społeczeństwo 584
 250. Sprawiedliwość 588
 251. Starość 590
 252. Starzec Symeon 591
 253. Stworzenia Boże 591
 254. Sumienie 592
 255. Suwerenność 596
 256. Syn marnotrawny 596
 257. Synod 597
 258. Synostwo Boże 597
 259. Szacunek 598
 260. Szczęście 598
 261. Sztuka 599
 262. Śmierć 605
 263. Środki społecznego przekazu 607
 264. Świadectwo 613
 265. Świat 614
 266. Światowy Dzień Chorego 619
 267. Świątynia / Sanktuarium 619
 268. Świeccy / Świeckość 620
 269. Święta Rodzina / Nazaret 623
 270. Świętość 624
 271. Święci [o konkretnych świętych] 631
 272. Tajemnica paschalna 633
 273. Tajemnica stworzenia 634
 274. Talent 638
 275. Technologia 638
 276. Teologia 639
 277. Terroryzm 641
 278. Totalitaryzm 642
 279. Tradycja Kościoła 642
 280. Trójca Święta 643
 281. Turystyka 644
 282. Ubóstwo duchowe 647
 283. Ubóstwo ewangeliczne 647
 284. Ubóstwo materialne 649
 285. Uczeń Chrystusa 652
 286. Umiarkowanie 652
 287. Uniwersytet 653
 288. Wartości 657
 289. Watykan 658
 290. Wcielenie 658
 291. Wiara 660
 292. Wiedza 671
 293. Wiek XX 672
 294. Wiek XXI 673
 295. Wielki Post 673
 296. Wierność 674
 297. Wieża Babel 675
 298. Więzienie 676
 299. Własność 676
 300. Wojna 677
 301. Wojsko / Żołnierz 680
 302. Wolność 680
 303. Wolność religijna 689
 304. Wolontariat 691
 305. Wspólnota 692
 306. Współczesność 693
 307. Wstyd 693
 308. Wszechświat / Kosmos 694
 309. Wychowanie 694
 310. Wykształcenie 699
 311. Wymagania 699
 312. Wyzwolenie 699
 313. Zabójstwo 703
 314. Zagrożenie 704
 315. Zaufanie / Zawierzenie 704
 316. Zbawienie 705
 317. Zdrowie 707
 318. Ziemia 708
 319. Ziemia Obiecana / Ziemia Święta 709
 320. Zło / Szatan 709
 321. Zmartwychwstanie 711
 322. Znak krzyża 715
 323. Zwycięstwo 715
 324. Żniwo 717
 325. Życie 717
 326. Życie Boże 730
 327. Życie konsekrowane 730
 328. Życie międzynarodowe 741
 329. Życie monastyczne 741
 330. Życie nienarodzone 742
 331. Życie wieczne 743
 332. Noty bibliograficzne 747
 333. Indeks do sentencji 873
 334. Podziękowania dla Darczyńców 943
 335.  
 336.  

Opinie o produkcie (1)

Ta przepiękna, jedyna w swoim rodzaju księga powinna być w każdym polskim domu.

28 lutego 2019
do góry

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl