koszyk Koszyk (brak książek)

Benedykt XVI

Benedykt XVI

Benedykt XVI wiernie kontynuował nauczanie swojego wielkiego poprzednika. Dowód tego znajdziemy choćby w książce „Pokolenie J.P. II”, w której udokumentowano jego udział w Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii, zapoczątkowanych wszak przez polskiego papieża. Joseph Ratzinger znany jest jednak przede wszystkim jako wytrawny teolog, od lat zabierający głos w najważniejszych dla wiary, jej korzeni i interpretacji sprawach. Do tego nurtu jego teologicznej aktywności należy książka „Apostołowie”. Ojciec Święty opisuje w niej sylwetki i losy najbliższych uczniów Jezusa, świadków jego życia i nauczania, a także ich osobiste doświadczenie Mistrza. To także opowieść o pierwszych latach chrześcijaństwa i warunkach, w jakich kształtowały się podstawy i zasady naszej wiary.